Under våren har Liberalerna satsat på en lokal undersökning från analysföretaget Novus, där 500 Linköpingsbor bland annat har svarat på frågor om vilket parti de sympatiserar med.

– Först genomförde vi en medborgarenkät via Correns webbsajt under våren. Antalet svarande har pendlat mellan 1 600 till 2 300 personer. Sedan ville vi säkerställa detta genom en egen undersökning, berättar Gustaf Appelberg, ordförande för Liberalerna i Linköping.

Då beställde partiet en undersökning från Novus, där 500 Linköpingsbor svarade på fem sakfrågor, och inte minst på frågan om vilket parti man sympatiserar med. Enligt den undersökningen går både Moderaterna och Liberalerna framåt med flera procent vardera. Moderaterna ökar från 24,2 procent i valresultatet 2014 till 27,6 procent och Centern får 8,9 procent (7 procent). I Alliansen är det bara Kristdemokraterna som backar, från 4,8 procent, till 3,3 procent.

Artikelbild

| Liberalernas ordförande i Linköping, Gustaf Appelberg, presenterade en lokal väljarbarometern som partiet beställt inför valet.

– Man ska vara allmänt skeptisk till väljarundersökningar men Liberalerna får enligt vår undersökning 11,7 procent jämfört med valresultatet 2014 som var 7,3 procent. Det är ett bra resultat, säger Appelberg.

Vad kan ni ha det här till?

– Det ger oss råg i ryggen så att vi kan fortsätta fram till valet i september 2018.

Hade ni presenterat detta om ni hade backat i undersökningen?

– Det hoppas jag, men det är svårt att säga. Vi vill vara ett transparent parti och därför hoppas jag att vi hade gjort det, svarar Gustaf Appelberg.

Enligt undersökningen backar Socialdemokraterna från 32,3 procent till 24,6 procent. Sverigedemokraterna står i princip stilla på 8,5 procent (8,2) medan Vänsterpartiet skulle öka enligt undersökningen som Liberalerna har beställt – från 4,8 procent till 7,1 procent.

Om ert resultat står sig, kan borgerliga Alliansen (M+C+L+KD) i Linköping få majoritet. Hur vill du regera då?

– Tillsammans med Alliansen. Men man ska ta väljarundersökningar med en nypa salt. Jag vill inte diskutera det så här långt före valet.

Liberalerna skickade också med några specifika frågor, exempelvis om vilken aktör som ska driva idrottshallar och idrottsplatser i Linköping. Drygt hälften (53 procent) svarade att kommunen ska driva anläggningarna, 26 procent sa att idrottsföreningarna ska göra det och 21 procent hade ingen uppfattning. Hela 55 procent av de tillfrågade anser att inga av Stångåstadens hus ska ombildas till bostadsrätter. Och 68 procent anser att äldreboendena i Linköping ska drivas genom en blandning av kommunala och privata aktörer. Därtill anser nästan var tredje (28 procent) att äldreboendena ska drivas enbart av kommunala utförare. Slutligen svarade drygt var tredje väljare att Tekniska verkens taxor kan höjas med en procent om året.

Simhallsfrågan är med också: 54 procent ansåg att simhallen ska byggas enligt ritat förslag, vid Tinnerbäcksbadet. Och 28 procent anser att simhallen ska byggas vid Saab Arena i stället.

– Det är självklart att man kan passa in den i miljön så att den blir arkitektoniskt fin och hållbar för framtiden, utan att den blir alldeles för dyr, säger Gustaf Appelberg.

Hur ska ni använda era undersökningar i valarbetet?

– Vi ser det som att vi har startat en dialog med Linköpingsborna som vi gärna vill fortsätta. Den här typen av undersökningar görs ofta på riksnivå. Nu vänder vi på det, säger Gustaf Appelberg.