För att bredda filmutbudet startades hösten 2015 Linköpings Filmsalonger. Den satsningen innebär att kommunen hyr en salong på Filmstaden för att visa kvalitetsfilmer som inte anses tillräckligt kommersiellt gångbara för att platsa i Filmstadens utbud.

Nu vill kultur- och fritidsnämnden ta ett steg till och utreder en kommunal biograf.

– Linköping är en vit fläck på filmkartan. Filmstaden visar mest amerikansk film och världen är ju större än så, kommenterar nämndens ordförande Cecilia Gyllenberg Bergfasth (MP).

Efter årsskiftet finns en möjlighet att få nyetableringsbidrag från Svenska Filminstitutet och det är det som gör att kultur- och fritidskontoret nu ska titta på lämpliga lokaler och utreda kostnaderna.

– En kommunal biograf kan visa kvalitetsfilmer och äldre filmer och även fungera som skolbiograf. Det skulle också kunna vara mer än bara filmvisning – ett ställe där man kan fika och diskutera film, kanske ha olika workshops, funderar Gyllenberg Bergfasth.

Oppositionen med M, C och KD röstade emot att frågan utreds: "Linköping behöver inga biografer i kommunal regi. En utökad filmverksamhet i samverkan med föreningslivet och en kommersiell aktör som SF är vi å andra sidan mycket positiva till".

I grannkommunen Norrköping har det funnits kommunal bioverksamhet sedan 1969.

– Politikerna här bestämde sig redan på 1960-talet för att film ska jämställas med annan kultur som böcker, teater och musik, berättar Johan Karlsson som är chef för kommunala Cnema i Norrköping.

Erfarenheterna är goda, enligt Johan Karlsson. Cnema visar över 100 filmer om året, filmer som annars inte skulle ha kommit till Norrköping. I fjol hade Cnema över 50 000 besökare.

– Det är biobesök men också pedagogik – klasser som kommer hit för att göra film – föreläsningar, uthyrningar med mera.

Kultur- och fritidsnämnden lägger 6,8 miljoner kronor på Cnema i år. Därtill finns en kommunal filmfond som delar ut 3 miljoner kronor i produktionsstöd.

– Tack vare det har det vuxit upp en stark, lokal filmbransch i Norrköping. Det är väl använda pengar. Varje kommunal krona drar till sig ett par kronor från till exempel SVT och Filminstitutet. Och produktionsbolag från andra håll lockas till Norrköping.

– Vi har också flera filmutbildningar, både här hos oss och på universitetet. Filmen är superviktig för att Norrköping ska bli en ledande kulturstad i regionen, säger Johan Karlsson.

Tycker du att Linköping ska göra som Norrköping?

– Absolut! En så stor stad som Linköping borde verkligen kunna satsa på filmkultur.