I den senaste så kallade solcellstoppen, som nyligen publicerades av branschorganisationen Svensk Solenergi, ligger Linköping i topp med 7 300 kW inkopplad effekt. Stockholm och Uppsala kommer tätt efter som tvåa och trea.

Räknar man per invånare ser det inte lika ljust ut för Linköping – då ligger kommunen på 41:a plats. Fyra andra östgötakommuner är däremot med på tio-i-topplistan, med Ödehög som näst bäst i landet (se faktaruta).

Får man tro miljökommunalrådet Rebecka Hovenberg (MP) lär Linköping klättra även i den listan. I kommunens nya solelsprogram är målet att solelen ska stå för 5 procent av Linköpingsbornas förbrukning år 2025 och 20 procent år 2040.

Artikelbild

| Parkeringshuset Flustret i Vallastaden har en ny sorts solceller som är integrerade i glasfasaden. "Det är framtiden", tror Sankt Kors vd Johan Kristiansson och miljökommunalrådet Rebecka Hovenberg (MP).

– Det motsvarar en 28 gånger högre installerad effekt år 2040 jämfört med i dag. Det är ett väldigt ambitiöst mål, men vi har goda förhoppningar om att kunna nå det, säger Hovenberg.

Solelen ökar snabbt – med 65 procent i fjol – men står ännu bara för 0,1 procent av svensk elproduktion. 40 procent kommer från vattenkraft, 40 från kärnkraft, 10 från vindkraft och 10 procent från värmekraft.

Svensk el är redan i stor utsträckning klimatvänlig. En rejäl utbyggnad av solpaneler är ändå ett bra sätt att bekämpa klimathotet, menar Hovenberg.

– Vårt elsystem är ju sammanbyggt med Europa. Ju mer förnyelsebar el vi producerar, desto mer kolkraft trycker vi bort på kontinenten.

Energimyndigheten har angett att solel kan stå för upp till 10 procent av Sveriges elbehov år 2040. Linköpings mål är därmed dubbelt så högt.

Hur ska målen uppnås?

– Vi återkommer med en mer konkret handlingsplan under hösten. Det som behövs är att de kommunala bolagen fortsätter att jobba ambitiöst och att vi fortsätter arbeta mycket med information till Linköpingsborna. Från kommunens sida kan vi till exempel ställa krav på solpaneler när vi bygger äldreboenden och skolor. Det kommer att finnas många sådana åtgärder i vår handlingsplan, säger Rebecka Hovenberg.

De kommunala bolagen planerar flera stora satsningar på solel framöver, bland annat i Ebbepark. Men det är privatpersoner och bostadsrättsföreningar som står för den största delen.

– Det finns ett väldigt stort intresse hos Linköpingsborna. Det är ett bra sätt att delta i klimatomställningen och det är dessutom lönsamt privatekonomiskt. På en villa äråterbetalningstiden drygt tolv år med dagens bidrag, säger Hovenberg.

Solelsprogrammet klubbades av kommunstyrelsen på tisdagen. KD och SD yrkade avslag.