Det är tidningen Dagens Samhälle som har tagit del av byggfackens uträkning. Enligt den officiella statistiken har cirka 16 500 utländska byggnadsarbetare varit sysselsatta i Sverige under våren. Men när byggfacken räknade alla byggprojekt och deras omfattning och jämförde med antalet tillgängliga arbetare drog man slutsatsen att det finns ungefär 50 000 utländska byggarbetare i landet. Två tredjedelar av de i statistiken osynliga byggjobbare finns i Stockholmstrakten, men det är inte alls bara ett fenomen i huvudstaden.

I Östergötland är cirka 200 byggarbetare anmälda som utstationerade hos Arbetsmiljöverket under våren 2017. Och i Linköping har fyra företag anmält utstationering, vilket betyder att ett utländskt företag har anmält sin arbetskraft som jobbar på plats här. Men i själva verket är de många fler, enligt fackföreningen Byggnads.

– De här siffrorna är inte rimliga. Det måste vara betydligt fler utländska företag och utländska byggarbetare som är verksamma i länet men som inte är anmälda. Uppskattningsvis handlar det om drygt 1 000 gästarbetare, säger Magnus Cato, ordförande i Byggnads Öst.

De utländska företagen är oftast underleverantörer till svenska byggföretag och kontrolleras inte så hårt. Genom att inte anmäla utstationeringen till Arbetsmiljöverket kan de kringgå skattebetalning och sociala avgifter. Arbetsmiljöverket kan granska arbetsmiljö på olika arbetsplatser och vid dessa tillfällen upptäcker man också en hel del företag som inte finns registrerade i landet.

– Arbetsmiljöverket har inget uppdrag att kontrollera om utländska företag har anmält sin utstationering, men när vi besöker arbetsplatser och tittar på något annat kollar vi även det. Och visst möter vi de utan papper, säger Robert Aldén på Arbetsmiljöverkets kontor i Linköping.

Samtidigt finns det över 500 arbetslösa byggarbetare i Östergötland, varav 118 i Linköping. Antalet är ganska konstant, ungefär lika många arbetslösa byggarbetare var inskrivna på Arbetsförmedling även förra året.

Hur går det ihop?

– Det är ett mantra hos stora svenska byggföretag att påstå att det saknas arbetskraft. Det är enklare och billigare att anlita en utländsk underleverantör än att satsa på de arbetslösa som kanske behöver en praktik eller en utbildning för att komma in i branschen, säger Magnus Cato.

Han ser den utvecklingen som väldigt negativ.

– Det är egentligen tragiskt. Byggbranschen gräver sin egen grav. Snart kan utländska företag ta över och vara huvudentreprenörer, säger han.