– Väldigt roligt. Vi har mycket intressanta saker på gång och rekryterar nu personal för att kunna skapa den bas som krävs för att växa internationellt, säger företagets vd Daniel Gustavsson, Västervik.

Fem landsting

Goli finns på 20 röntgenavdelningar, i fem landsting.

– Det var i samarbete med Region Östergötland grundprogrammet utvecklades. Nu räknar vi med att kunna bredda oss och deltar i internationaliseringsprogrammet East Sweden Evolution.

I korthet utvecklar Goli molnbaserade tjänster för analys och planering av produktionsprocesser, för att skapa optimerade bemanningsförslag. Därmed erbjuds en lösning som effektiviserar en i dag mestadels manuell hantering.

Vad är framgångsfaktorn?

– Vi förenklar människors arbetsvardag. I dag använder de som jobbar med produktion och bemanning ofta Excel för att analysera det dagliga arbetet. Med vår molnbaserade tjänst kapas tiderna för det arbetet.

På vilket sätt?

– Programmet är väldigt automatiserat och hämtar själv information från olika databaser.

Är det komplicerat?

– Tvärtom. Det är mycket visuellt och vem som helst kan snabbt lära sig det och börja använda det. Det bygger på verkliga behov och är helt användarstyrt.

Vad kan deltagande i Almedalstävlingen innebära?

– Att vi kan knyta viktiga kontakter både inom näringsliv och offentligt sektor och att vår expansion snabbas på.

Två förstaplatser

Segrarna i den rikstäckande entreprenörstävlingen The Serendipity Challenge utses på måndagen och tisdagen under Almedalsveckan i Visby. De gör upp om förstaplatserna i "årets startupbolag" och "årets tillväxtbolag".

För första gången ska totalt 50 framtidsbolag utgöra ett "Almedalens Silicon Valley", där lovande företag visar upp sig.

De uppemot 300 anmälda tillväxtföretagen har utvärderats av en expertjury, vilken plockat ut 24 till finalen. Stort fokus har satts på att affärsidén är skalbar och att det finns väldefinierade tillväxtmöjligheter.

"Banbrytande"

Företagen kommer från hela Sverige och representerar branscher som bland annat medicinteknik, e-learning, kidtech, bioteknik, cleantech, e-hälsa och robotik.

– Innovationskraften bland svenska entreprenörer är imponerande och under finaldagarna kommer vi att få se globalt banbrytande produkter och tjänster, säger Omid Ekhlasi, tävlingschef för Serendipity Challenge.