Ekängen och Skäggetorp är de stadsdelar som sticker ut mest i det preliminära valresultatet – på flera sätt.

Stadsdelarna ligger i topp och botten vad gäller valdeltagande. I Ekängen (Rystad 4) röstade 94,1 procent, i distriktet Skäggetorp 4 bara 64,2 procent.

I Skäggetorp försvarar Socialdemokraterna sin urstarka ställning med som mest 62,3 procent i Skäggetorp 1 – och det är också Moderaternas sämsta distrikt med 4,8 procent.

Artikelbild

| "S och V är traditionellt starka i invandrargrupper", säger Elin Wihlborg, professor i statsvetenskap på LiU.

– Både S och V är traditionellt starka i invandrargrupper, liksom V. Jag tror att det delvis handlar om att många känner tacksamhet mot välfärdsstaten och det som S levererat. I Skäggetorp bor också många som definierar sig som arbetare, kommenterar Elin Wihlborg, professor i statsvetenskap på Linköpings universitet.

I Ekängen har Moderaterna sitt starkaste fäste. Trots att partiet tappar 8 procentenheter från det förra valet fick man där 41,5 procent av rösterna, nästan dubbelt så mycket som i kommunen som helhet. Både S och V har sina allra lägsta siffror i Ekängen, 13,6 respektive 1,9 procent.

– Tittar vi på Ekängen så är det dyrare att bo där. Det innebär att här finns hushåll som är resursstarkare. De klarar sin vardag mer själva utan välfärdsstatens stöd, och det leder till att man ofta har andra värderingar och prioriterar marknadsekonomi, individualism och låga skatter, säger Wihlborg.

De stora skillnaderna mellan stadsdelarna är ett av många tecken på att Linköping är en påtagligt segregerad stad.

– Vi har ett delat samhälle där vi kanske inte riktigt ser varandra. Människor gör sina politiska val efter sin egen vardag och sin egen verklighetsbild, och har svårare att se hur andra människor lever, kommenterar Elin Wihlborg.

Sverigedemokraterna gör – liksom 2014 – sitt bästa val i Ulrika. Där har partiet gått fram från 22,8 till 25,4 procent.

– Det finns en tydlig stad–landsdimension när det gäller SD. De är starkast i orter i glesbygd, där man inte känner igen sig i bilden av ett Sverige som växer. Många känner sig utanför när butiken stänger och bussarna inte längre kommer, säger Wihlborg.

Även KD är starkast på landsbygden. MP lockar flest stadsbor – allra starkast är partiet i Vallastaden med 13,3 procent.

– Man brukar lite kategoriskt säga att MP är det gröna urbana partiet, att den som är grön och når en tunnelbanestation oftare blir miljöpartist, säger Elin Wihlborg.