Trafiken i Linköping har vuxit kraftigt på senare år, inte bara för att befolkningen har vuxit. Antalet pendlare från andra kommuner har nästan fördubblats sedan 1995, från drygt 10 000 till närmare 20 000.

Bilköerna har också vuxit. Nu satsas 23 miljoner kronor på att förbättra framkomligheten på Y-ringen i Linköping.

– Vi har ett antal flaskhalsar som drabbar bil- och busstrafiken. Vi har kartlagt vilka platser det rör sig om, berättar samhällsbyggnadsnämndens ordförande Elias Aguirre (S).

Det är främst korsningar och rondeller som ska förbättras, till exempel genom att bredda körbanan och ändra indelningen av körfält.

Aguirre jämför med andra förslag som förekommer i debatten, som att gräva ner Hamngatan.

– Det skulle kosta hundratals miljoner och kräva en skattehöjning. Med de här 23 miljonerna kan vi åstadkomma väldigt mycket.

Utöver ombyggnationerna planeras åtgärder för att få fler att cykla eller åka buss. Infartsparkering med cykelhus föreslås i Lambohov/Mjärdevi, Wahlbeckshallen i Ryd, Bergsvägen, Mörtlösa och Hackefors.

Här är åtgärderna som planeras på Y-ringen 2018–20:

Kallerstadsrondellen: Breddning av körbana, ombyggnad av refug, omfördelning av körfält, ändrad vägvisning.

Lambohovsleden/Universitetsvägen: Byggnation av högersvängskörfält, ombyggnad av trafiksignal, omfördelning av körfält, ombyggnad av refug.

Saabrondellen: Signalreglering av tillfart från Braskens bro.

Haningeleden/Garnisonsrondellen: Förlängning av sträckan med två körfält på Haningeleden, ommålning av befintlig körbana.

Garnisonsrondellen: Breddning för extra körfält på Lambohovsleden in mot cirkulationsplatsen, fri högersväng, ombyggnad av refug.

Vallarondellen: Ommålning som skapar fler körfält inom befintlig körbana.

Ullstämmarondellen: Ommålning som skapar fler körfält inom befintlig körbana, breddning av befintlig körbana.

Gumpekullarondellen: Breddning av befintlig körbana, två körfält in i cirkulationsplatsen från Ekängen, ombyggnad av refuger.

Tornbyvägen mot Kallerstadsleden: Trimning av befintlig trafiksignal, ändrad skyltning, förändrad målning.

Haningeleden/Söderleden: Breddning av befintlig körbana, omfördelning av körfält (två rakt fram), ombyggnad av refuger, ombyggnad av trafiksignal, sänkt hastighet.

Söderleden/Vistvägen: Trimning av trafiksignal, anslutning Hovetorpsgatan tas bort.

Söderleden/Brokindsleden: Trimning av trafiksignal.