51-åringen har varit företrädare för två företag som försattes i konkurs 2015, respektive 2017. En granskning som Ekobrottsmyndigheten gjorde visade att mannen inte hade bokfört alla affärshändelser. Mellan den 1 januari 2016 och den 13 mars 2017 betalades närmare 11,5 miljoner kronor in till ett av bolagen. Skattedeklarationer lämnades in fram till och med juli 2016 – därefter skedde ingen redovisning. Under perioden augusti 2016 till december 2016 gjordes insättningar på närmare 4,8 miljoner kronor. Från augusti 2016 och fram till konkursen i mars 2017 saknas bokföring.

Utöver 51-åringen åtalades även en 53-årig kvinna för grovt bokföringsbrott. Hon var formell företrädare för ett av bolagen. 51-åringen var, enligt åklagaren, faktisk företrädare för bolaget.

Linköpings tingsrätt har nu prövat bevisningen och underkänner åtalet mot den 53-åriga kvinnan. 51-åringen döms dock för bokföringsbrott vid sju tillfällen.

Under rättegången uppgav 51-åringen att han litade på sin revisor och att han trodde att bokföringen sköttes på ett riktigt sätt. Tingsrätten anser inte att åklagaren har lyckats motbevisa 51-åringens påstående och han döms därför endast för bokföringsbrott av oaktsamhet.

Straffet blev villkorlig dom och 70 dagsböter på sammanlagt 10 500 kronor. Åklagaren hade yrkat på att 51-åringen skulle beläggas med näringsförbud. Tingsrätten anser dock inte att brottsligheten varit av så allvarligt slag att det är påkallat med näringsförbud.