Det är rättsmedicinalverket tillsammans med Linköpings universitet, LiU, som ligger bakom satsningen. Beslutet om det togs redan innan sommaren 2015, men det är först nu idén om mer forskning inom området tar fart. Rättsmedicinalverket och LiU kommer att skjuta till två miljoner kronor om året till forskningen.

– Det kan låta mycket, men det är egentligen ingen stor summa i forskningssammanhang. Det gör dock att vi till exempel skulle kunna anställa fler doktorander och ha nätverksträffar för att kunna tänka till om hur saker kan bli och göras bättre, säger Ylva Böttiger, professor i klinisk farmakologi vid LiU.

Forskningen, som riktar in sig på farmakologi och genetik, handlar bland annat om hur olika personer kan reagera olika på samma dos läkemedel och vilken påverkan nya nätdroger har.

– Det kommer nya substanser hela tiden. Det här är blir ett nytt jobb att hitta dem och att ta reda på vad som händer i kroppen när man tar dem, det är spännande, säger Ylva Böttiger.

Att forskningen kommer att bedrivas i Linköping har sin grund i att universitetet och Rättsmedicinalverket har erfarenhet av liknande forskning sedan tidigare.

– De ser att det finns en bra grund här att bygga på, säger Ylva Böttiger.