Mellan mars och november 2015 lämnade 37-åringen oriktiga uppgifter till Försäkringskassan vid 20 tillfällen. Hon uppgav att hon tvingats avstå från arbete på grund av vård av sjukt barn. Detta var dock inte sant. På grund av de oriktiga uppgifterna betalade Försäkringskassan ut drygt 25 000 kronor i tillfällig föräldrapenning. 

Åklagarkammaren anser att 37-åringen gjort sig skyldig till 20 fall av bidragsbrott och har nu utfärdat ett strafföreläggande. Kvinna ska betala 30 dagsböter på sammanlagt 3 000 kronor.

Ett strafföreläggande har samma verkan som en dom och det antecknas i belastningsregistret. Skillnaden är att åklagaren inte väcker åtal och därmed blir det inte någon rättegång.

En åklagare kan utfärda ett strafföreläggande om den misstänkte erkänner brottet och det är klart vad det ska bli för straff.

 

Fotnot:

Artikeln har upppdaterats. I den tidigare publiceringen påstod vi att strafföreläggandet var sammanlagt 60 000 kronor vilket var fel.