Stefan Löfven visade sitt intresse när han guidades runt på sjukhuset. Han fick först se hur förlossningsavdelningen arbetar och han träffade både personal och patienter.

– US i Linköping har ett betydligt lägre antal kejsarsnitt än andra sjukhus, cirka 13 procent jämfört med ungefär det dubbla, berättade Marie Blomberg, medicinskt ledningsansvarig vid förlossningen. Det beror på att vi byggt upp en erfarenhet i Linköping.

Senare fick han även en föreläsning om bröstcancervården som också ligger i framkant. Efter Löfven trängdes en skara på cirka 20 personer i korridorerna: Journalister, politiker och verksamhetsledare. En av dem var Johan Dabrosin-Söderholm, dekanus vid Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet.

Artikelbild

| Förlösande. Ett dramatiskt ögonblick för statsmininster Stefan Löfven när han fick se en iscensatt förlossning på US i Linköping.

– Vi har mycket framstående forskning, men vi har mycket mindre forskningsbidrag och större utbildningsbidrag än andra universitet. Det brukar vi förklara för regeringen så ofta vi kan. Det beror på att vi är ett ungt universitet, men frågan är hur länge man är det, säger Johan D Söderholm.

När journalisterna sedan fick sina intervjuer med statsministern ville alla fråga om terrorhot och eventuell regeringskris med Miljöpartiet. Han svarade bestämt nej på frågan om MP var på väg att lämna regeringen. Stefan Löfven säger till Corren att han är imponerad av Universitetssjukhusets bredd och forskning.

Vad kan regeringen göra med forskningsbidragen?

– Vi håller på med en proposition kring forskningsbidragen som ska bli färdig i höst. Vi vill sträcka ut bidragen i tioårsperioder för att skapa en kontinuitet, och knyta ihop forskning med utbildning.

Artikelbild

| Terrorhotet. "Vi håller oss informerade. Det är Säkerhetspolisen som avgör hur allvarligt hotet är. Terror bygger på att man ska få människor att leva annorlunda och det ska vi inte gå med på."

Hur arbetar ni med flyktingsituationen just nu?

– Nu jobbar myndigheterna med bedömningar av dem som kommit hit så snabbt som möjligt. De som får stanna ska få den bästa starten. Samtidigt jobbar vi stenhårt i EU för att få till ett hållbart asylsystem. Det finns två olika spår. Ett permanent och ett som vi ska kunna använda om det blir akut med att det kommer många flyktingar igen.

Artikelbild

Hur ska ni stötta sjukvården i samband med det ökande antalet nyanlända?

– Vi tillför tio miljarder till kommuner och landsting, vilket kommer att betyda 400 miljoner årligen till Östergötland. Det är pengar som ska gå till välfärden. Det handlar om allt från sjukvård, äldreomsorg, skola. Om det kommer många nya skolkamrater ska skolan inte bli sämre och därför tillför vi miljarder, svarar Löfven.

Artikelbild

Det kommer att behövas fler bostäder snabbt i Sverige, är du beredd att rucka på regelverket för att öka byggtakten?

– Vi är beredda att titta på om man kan börja bygga direkt på översiktsplan i stället för detaljplan. Vi har redan tagit bort ett led i överklagandefasen, med länsstyrelsen. Vi tittar också på om det finns statlig mark som vi kan släppa till för att bidra till bostadsbyggandet.

Artikelbild

Vad är det konkret som behövs?

– Det behövs större kapacitet, mer utbildning inom byggnad och snabbare byggprocesser: Fler modulhus, industrialiserade byggen, om man bygger trähus så går det till exempel fortare och är lättare att industrialisera.

Hur ser du på det senaste terrorhotet i Sverige?

– Vi håller oss informerade. Det är Säkerhetspolisen som avgör hur allvarligt hotet är. Terroristerna vill få oss att inte inte leva som vanligt. Därför är kampen mot terrorismen så viktig.

Har vi anledning att vara oroliga?

– Det finns ett hot och vi kan aldrig vara säkra på att det inte händer. Däremot ska vi gör allt för att det inte ska hända. Vi har precis tagit fram en nationell strategi mot terroism. Men det är myndigheten som sitter på kompetensen och kan bedöma hoten.

ulrik.svedin@ostgotamedia.se