Biståndsorganisationen Hjärta till hjärtas korgprojekt i Rumänien, där romska tiggare har fått arbete på hemmaplan, har granskats av Kaliber i två program.

Resultatet är en mycket kritisk bild av korgprojektet som inte stämmer med Hjärta till hjärtas presentation av projektet. Den beskriver att korgarna tillverkas av ett socialt företag som har startats tillsammans med den rumänska stiftelsen FDES. I en reklamfolder berättas att de anställda får del av sociala förmåner som sjukförsäkring och pensionsrättigheter genom sin inkomst.

Kaliber finner i stället att arbetarna saknar kontrakt och sjukförsäkringar och det sociala företag de ska arbeta för finns inte i något företagsregister. Flera tiggare har hoppat av projektet och är tillbaka i Sverige igen för att tigga.

Läs mer: Svidande kritik mot Hjärta till hjärta.

Påskledigt

I frånvaro av papper för att reda ut frågorna begärde programmets granskare att få ta del av anställningskontrakt för korgtillverkarna i Rumänien, papper som skulle visa att de var anställda i ett företag som ordentligt betalar skatt och ser till att de anställda är sjukförsäkrade.

Först utlovades dokumentation, men det var påsk och i Rumänien hade samarbetsstiftelsen FDES tagit ledigt. Inte heller efter helgen visades några papper upp. Hjärta till Hjärtas biståndsansvarige Rickard Klerfors förklarar att organisationen inte klarade den tidsfrist som radioprogrammet erbjöd.

– Det gjorde vi klart redan från början, säger biståndsansvarige Rickard Klerfors. Kaliber ville ha dokumenten direkt efter påskhelgen och det var omöjligt. Vi förklarade också redan då att dokumenten innehåller konfidentiella personuppgifter så att vi troligen inte kan lämna ut dem.

"Dramaturgin var klar"

Corren har däremot nu fått se exempel på anställningskontrakt med de konfidentiella uppgifterna överstrukna. Det är undertecknat 14 juli 2015.

Kontrakten existerar alltså. Hade det inte varit enklare att bara visa dem för Kalibers granskare?

– Vi försöker vara öppna och transparanta och redovisar allt som var möjligt, säger Rickard Klerfors, men till slut insåg vi att det inte spelar någon roll. Vi hade redan dömts av den här journalisten, dramaturgin var klar.

Här kan du se kontrakten, rapporten och korgflätarnas namnlista.

Anders Holmefur, direktor på Hjärta till hjärta, har samma inställning.

– Kaliber hade redan bestämt sig för vinklingen och det spelar ingen roll vad vi säger.

"Alla har kontrakt"

Kaliber intervjuade nio korgflätare i biståndsprojektet. Ingen av dem säger sig ha sett något kontrakt.

– Alla har kontrakt, säger Rickard Klerfors. Vi skrev officiellt giltiga anställningsavtal med dem redan när projektet startade sommaren 2015. Vid årsskiftet ändrades skattelagstiftningen i Rumänien, vi måste skriva nya kontrakt och det har vi gjort nu.

Han visar en annan typ av anställningskontrakt, också det med överstrukna namnuppgifter, daterat 22 april 2016.

Kaliber pekar också på att det inte finns uppgifter om det sociala företag som Hjärta till hjärta har startat i något företagsregister.

– Nej, vi borde kanske inte ha kallat det för socialt företag, medger Rickard Klerfors, men det gör ingen praktisk skillnad. I Rumänien finns olika bolagsformer, men ingen specifik form för sociala företag. Verksamheten bedrivs som ett socialt företagande inom stiftelsen FDES.

Hur är det då med sjukförsäkringarna? Finns de?

– Självklart, liksom rätten till pension. I Rumänien börjar man tjäna in pensionsrätten från dag ett när man får inkomster, men för sjukförsäkringen är det karenstid – som med A-kassan i Sverige. I Rumänien dröjer det sex månader innan sjukförsäkringen blir giltig.

– Vi har betalat skatt och sociala avgifter och har dokument som styrker alltihop.

Polisanmält

Verksamheten i Rumänien har polisanmälts. Därför gjorde kontrollenheten vid länets arbetsmarknadsmyndighet en inspektion i projektet och besökte byarna. De sex korgflätare som just då var i arbete var samtliga registrerade i myndigheternas register, konstaterar myndigheten i ett uttalande, och alla de som jobbar i projektet har en officiell anställning.

Korgprojektet har precis bara börjat, säger Rickard Klerfors.

– Vi har inte ens hållit på i ett år. Att vi kan hjälpa 20-30 människor av fem miljoner som lever under fattigdomsgränsen i Rumänien kan ju ses som en droppe i havet, men vi måste börja någonstans.

Får mothugg

Kaliber ifrågasätter Hjärta till hjärtas uppgifter.

– Vi har undersökt fakta och har inte hittat några belägg för att de regler de hänvisar till existerar, säger Kalibers reporter Magnus Arvidson. Vi har i över två veckor bett hjärta till hjärta att visa de kontrakt de hänvisar till för att kontrollera om de är riktiga.

– De svenska givarna har ännu inte fått se något som motbevisar det som de nio intervjuade arbetarna, flera namngivna, berättar för Kaliber.

Hjärta till hjärta kommer att anmäla Kaliber till Granskningsnämnden.