Det var en bostadsköpare som gjorde en anmälan sedan ett foto i bostadsannonsen visat en brinnande brasa i den öppna spisen i vardagsrummet. I verkligheten fungerade inte spisen och bilden visade sig vara ett fotomontage.

"Motiverar en varning"

Disciplinnämnden vid Fastighetsmäklarinspektionen har nu beslutat att tilldela mäklaren en varning.

I beslutet framgår det att mäklaren "genom att använda ett fotomontage i marknadsföringen riskerat att vilseleda spekulanter om spisens skick" och att "agerandet står i strid med god fastighetsmäklarsed och motiverar en varning".

Varning och erinran

I samma beslut varnas mäklaren också för vilseledande marknadsföring i bostadens så kallade produktblad. Mäklaren tilldelas även en en så kallad erinran för brister i anteckningar kring förmedlingsuppdraget.

Mäklaren kan överklaga Fastighetsmäklarinspektionens beslut till Förvaltningsrätten.

Ola Fagerberg