Under onsdagen offentliggjordes det att Saab och Luftfartsverket satsar med gemensam kraft. De bildar bolaget Saab Digital Air Traffic Solutions som ska satsa på export av fjärrstyrd flygtrafikledning. Det nya bolaget kommer att inleda sin verksamhet tidigast den 1 september i år, förutsatt att transaktionen godkänds av Konkurrensverket.

Redan idag styrs flygtrafiken på Örnsköldsviks flygplats framför datorskärmar på annan ort. Nästa år, 2017, ska dessutom Linköping City Airport utrustas med digitala flygledare.

– Vi har båda haft varsin del av valnöten, vi har de operativa kunskaperna och Saab de tekniska. Tillsammans kan vi skapa en nöt som blir hård att knäcka, säger Olle Sundin, generaldirektör på Luftfartsverket.

Verksamheten kvar i Norrköping

Luftfartsverket har sitt huvudkontor i Norrköping där runt 170 personer i dag är anställda. De kommer enligt Olle Sundin inte att påverkas av det nya bolagsbildandet.

– Våra tekniker och ingenjörer kommer fortsättningsvis att finnas i Norrköping. Om något förändras så kommer det snarare bli en uppgradering av personalstyrkan, med ökad rekrytering av ingenjörer.

Den mesta av den operativa verksamheten i det nya bolaget kommer att förläggas till Sundsvall. Det är därifrån lufttrafiken kommer att styras, med hjälp av kameror och sensorer på flygplatserna.

Tror på stort intresse

Saab kommer att satsa på teknik- och produktutvecklingen i bolaget.

– Ur jobbsynpunkt så kommer våra verksamheter Linköping inte att påverkas. I det nya bolaget kommer produktionen mestadels förläggas till Göteborg och Växjö, säger Anders Carp, chef för Traffic Management på Saab.

Men Anders Carp hoppas att den fjärrstyrda trafiken på Linköping City Airport kommer få genomslag utomlands.

– Det finns ett stort intresse globalt. Det här är det första systemet som installeras i södra Sverige och bara det faktumet kommer attrahera många potentiella kunder till Linköping.

Tittar ni även på att försöka få Norrköpings flygplats att använda ert system i framtiden?

– Vårt mål är givetvis att få in systemet på så många flygplatser som möjligt. Om Norrköping i framtiden skulle vilja använda vårt system skulle vi välkomna det, men vi har inga specifika flygplatser vi pekar ut, säger Anders Carp på Saab.

Även om Luftfartsverket har sitt huvudkontor i staden, kontrolleras trafiken på Norrköpings flygplats av konkurrenten Aviation Capacity Recources (ACR). Det med en fortsatt mänsklig närvaro i flygtornet.