Det var i november förra året som Mjölbybon svarade på en annons på Blocket angående ett par däck. Han kontaktade den 45-årige säljaren via sms. Mjölbybon drog sig dock ur affären. Den 45-årige säljaren blev upprörd och skickade en rad sms som innehöll förolämpande ord. Mjölbybon ringde den 2 december förra året upp 45-åringen för att försöka reda ut situationen. 45-åringen ska då ha sagt att han skulle "bryta nacken" av Mjölbybon.

45-åringen har nu – mot sitt nekande – dömts för olaga hot. Som straff ska han betala 60 dagsböter på sammanlagt 12 000 kronor.