Det var i juli förra året som personal på Universitetssjukhuset i Linköping råkade förväxla vävnadsprover. Proverna placerades på glas märkta med en annan patients identitetsuppgifter.

Det inträffade fick allvarliga konsekvenser. En man i 65-årsåldern fick den felaktiga diagnosen att han led av höggradig prostatacancer. Detta ledde till ett beslut om att mannen skulle genomgå en operation. I ett senare skede drabbades patienten av en sällsynt operationskomplikation som gjorde att han dog.

Det var först i slutet av november förra året som misstaget med de förväxlade vävnadsproverna upptäcktes. Misstaget upptäcktes i samband med eftergranskning vid en multidisciplinär konferens. Det visade sig då att mannen inte alls hade höggradig prostatacancer – utan "atypiska körtlar". Slutsatsen blev att mannen inte alls hade behövt genomgå en operation och att han därför utsattes för en riskfylld överbehandling.

Chefläkaren vid US har nu anmält det inträffade till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, enligt lex Maria.