– Detta är väldigt oroande och jag blev illa berörd. Jag har tagit det här vidare till våra politiker på riksnivå, säger Maria Moraes (MP).

I slutet av förra året medverkade Moraes, som har en politisk position som ersättare i socialnämnden, på en nattlig krogtillsyn tillsammans med polis och alkoholhandläggare i Linköping. Tio krogar och nöjesställen besöktes. Efter tillsynsnatten har Maria Moraes lämnat en granskningsrapport till socialnämndens politiker med förslag på åtgärder.

I rapporten beskriver hon att krögare vittnade om stora problem med män som tafsar och begår sexuellt ofredande och övergrepp mot kvinnor. ”En meddelade att de fått stänga ett dansgolv då det förekom för mycket tafsande och man hade svårt att ha ordningsvakter och personal på flera ställen samtidigt” skriver Maria Moraes i sin rapport. En annan krögare berättade att han en vanlig kväll tvingas avvisa minst fem personer för att de tafsar på tjejer.

Artikelbild

| Lockar. På krogtäta Ågatan äter och festar Linköpingsborna gärna men bland gästerna finns även tafsare, narkotikamissbrukare och de som vill bruka våld mot andra.

– Tryggheten för tjejer på krogar är något som ofta hamnar i skymundan när man talar om krogmiljön, man pratar oftare om våld och slagsmål som främst drabbar killar, säger Maria Moraes.

Krögarna hon mötte kände en oro för hur de ska tackla problemet, enligt Moraes.

– De beskrev att de inte ser det här med sexuella övergrepp som ett ”tjejproblem” utan ett gemensamt problem som hela krogmiljön måste se efter, säger hon.

Informationen från krögarna fick Moraes att undersöka ordningsvakters utbildning i att upptäcka och hantera sexuella övergrepp i krogmiljö. Hon fick då klart för sig att ämnet inte finns med i den utbildning som alla ordningsvakter genomgår, enligt kursplan från Rikspolisstyrelsen.

Artikelbild

| Vill förändra. Maria Moraes (MP) vill agera för tryggare miljö för tjejer och kvinnor när de går på krogen.

– Det gjorde mig chockad faktiskt, säger hon.

Maria Moraes, som har en bakgrund som ungdomskriminell och länge arbetat mot social utsatthet, utanförskap och diskriminering, menar att sexuella övergrepp i krogmiljö måste åtgärdas.

Hon konstaterar att sexuellt ofredande och övergrepp mot kvinnor inte är en ny företeelse.

– Det är en del av ett större samhällsproblem. Men man måste börja påverka någonstans. Jag har personligen lyft frågan med partiets berörda rikspolitiker för att jag tycker att det här måste ses över, säger Maria Moraes.

I maj 2016 publicerade tidningen en intervju med åtta Linköpingstjejer som vittnade om hur de utsätts för tafsande och sexuella kommentarer då de går ut på nöjesställen i Linköping, hur män tränger sig med in eller låser in tjejer då de ska gå på toaletten på uteställen och att även taxichaufförer föreslår tjejer att betala resor med sex.

”Det är så jävla sjukt, man kan aldrig känna sig trygg”, sa en av tjejerna.

Under tillsynsnatten där Maria Moraes medverkade berättade flertalet krögare också att de noterat en stor ökning av drogrester på ställenas toaletter och fler narkotikapåverkade gäster. Krögare upplevde också att omorganisationen av Polismyndigheten har försämrat deras samverkan med polisen.

I sin rapport har Maria Moraes föreslagit att socialförvaltningen ska ta upp frågan om samverkan med representanter för Polisen.