När Agora invigdes var det full fart i och runt det nya kulturhuset. Orkestern "Alla breve" startade invigningen. Kulturhuset ligger bredvid Skäggetorpsskolan och ska bli ett centrum för skapande. Alla är välkomna, men Agora har kvinnor och flickor som prioriterad målgrupp.

– Män tar över ytor mer än kvinnor, speciellt i ett område som Skäggetorp. Det här ska vara ett hus där man kan känna sig trygg, säger kommunens kulturutvecklare Carola Sandgrim.

På plats i kulturhuset var också Kenny Lundström från Studieförbundet vuxenskolan. De har hjälpt till att rusta den musikstudio som finns i kulturhuset. Studion är inte klar än, men visades upp under invigningen.

Artikelbild

| Invigningen lockade många barnfamiljer.

– Vi vill ta in ungdomarnas röster och höra hur de vill göra, säger Kenny.

Det var många barn på plats vid invigningen. Kodcentrum visade barnen hur programmering fungerar. De hoppas kunna etablera "kodstugor" i kulturhuset. Där ska barn få lära sig att programmera.

– Vi vill introducera barn till programmering och digitalt skapande, säger Disa Jernudd, generalsekreterare på kodcentrum.

Ett mål är att locka fler tjejer.

Artikelbild

| Orkestern "Alla breve" startade invigningen med att marschera runt området.

– Ofta med programmering och digitalt skapande så är det främst pojkar som söker sig dit. Det är något vi vill ändra på, säger Disa Jernudd.

Kenny Lundström är positiv till att kulturhuset öppnat i Skäggetorp.

Artikelbild

| Carola Sandgrim, kulturutvecklare, vill att Agora ska vara en trygg plats för kvinnor och flickor.

– Det blir en mötesplats där kulturer och människor kan mötas, säger Kenny.