Huset är den gamla mangårdsbyggnaden på den jordbruksfastighet som nu hyser Vretagymnasiet strax utanför Ljungsbro. Naturbruksgymnasiet har vuxit de senaste åren med nytt ridhus, stall, skolhus och elevboenden och den före detta mangårdsbyggnaden används inte längre. Den var tidigare elevboende.

Region Östergötland anser nu att huset har stort renoveringsbehov och har därför ansökt om rivningslov.

– Det är så dåligt så man kan inte bo i det. Det finns mögel och det skulle kosta mycket att göra i ordning och sen har skolan inget behov av huset heller. Nu står det bara och kostar pengar, säger Reine Sundell, fastighetschef på Region Östergötland.

Artikelbild

| Rivning. Järngården, den gamla mangårdsbyggnaden på Vretagymnasiet.

Rakt motsatt åsikt har Linköpings stadsantikvarie Alexandru Babos. När ansökan om rivningslov kom in till bygglovskontoret ombads han att lämna ett utlåtande. Han har besökt huset och gjort bedömningen att det är en beständig och frisk byggnad. Han konstaterar också att enbart husets ålder gör att det bör bevaras.

– Det är tråkigt att vi river så mycket. Hus äldre än 1920 har blivit så få i Sverige, vi har färre än till exempel Tyskland som ändå varit drabbat av krig, säger Alexandru Babos.

Han har hittat huset på en karta från 1877, men troligen är det byggt i samband med laga skiftet i mitten av 1800-talet.

– Det här är en stor offentlig förvaltare som begär rivning och jag tycker att vi bör diskutera om inte de bör föregå med gott exempel, säger han.

Artikelbild

| Järngården. Mangårdsbyggnad, troligen byggd i mitten av 1800-talet.

Alexandru Babos gör också bedömningen att huset ligger i ett område som är kulturhistoriskt värdefullt, det är en del av Stora Sjögestad gamla bykärna som en gång var ett viktigt häradscentrum och därför bör byggnaden bevaras på plats.

Hur det blir med huset beslutas torsdagen den 20 april av bygg- och miljönämnden i Linköping. Att döma av det beslutsunderlag som bygglovskontoret tagit fram så blir det rivning. Tjänstemännen har nämligen konstaterat att huset saknar skyddsbestämmelse i detaljplanen.

På skolområdet finns ytterligare några äldre hus, Postgården, och dessa har skyddsbestämmelse q i detaljplanen. Det betyder att dessa byggnader inte får förvanskas eller rivas – det skyddet saknas på Järngården.

– Jag förstår stadsantikvarien, men skolan har inget behov av huset och inte heller Region Östergötland, säger Reine Sundell.