Om Miljöpartiet hade haft kvar makten i Linköping skulle de ha fortsatt att minska antalet transporter. Tillsammans med S och L inledde de arbetet med att minska de kommunala transporterna och nu vill Miljöpartiet fortsätta med transporter till cityhandeln och byggbranschen.

– I Alliansens budget satsar de på förnybar energi, men de gör ingenting som faktiskt minskar utsläppen. Ska vi klara målen så måste vi också minska våra utsläpp, därför är det helt fel att satsa på bil och flyg, säger Rebecka Hovenberg, gruppledare för Miljöpartiet i Linköping.

Alliansen är på väg att ta över makten och det är deras budget som övriga partier nu förhåller sig till.

När Alliansen lägger en mindre summa på att öppna båda filerna på Hamngatan för bilar igen – lägger Miljöpartiet samma summa för att skapa mer grönska i stan.

En annan skillnad i MP:s budget jämfört med Alliansens är att MP vill undvika besparingar på kultur- och fritidsnämnden. När Alliansen vill spara 2 miljoner kronor, vill MP öka med 1 miljon kronor.

– Det är den post vi är mest bekymrade över. Alliansen har valt att dra ner på mötesplatser som Skylten och Agora, säger Rebecka Hovenberg.

Miljöpartiet vill också ge extra pengar till Kulturskolan.

Linköping har ända sedan 2004 haft ett ekonomiskt överskott, men det börjar nu krympa. Socialdemokraterna vill ta aktieutdelning från det kommunala moderbolaget för att stärka kassan – de föreslog 100 miljoner kronor. Miljöpartiet tänker lika, men är lite mer återhållsamma och tar ut 25 miljoner kronor ur Stadshus AB. Pengarna som finns där kommer till största delen från den aktieutdelning som Tekniska verken gav under 2018.

– Jag vill vara tydlig med att det inte handlar om ökad utdelning från bolagen, det handlar om utdelningar som redan är beslutade och som då finns eller kommer att finnas i Stadshus AB, säger Rebecka Hovenberg.

Stadshus AB är det moderbolag där aktieutdelningar från de kommunägda bolagen hamnar.

Under tisdagen läggs fem budgetar fram för omröstning i kommunfullmäktige i Linköping. Alliansen som tar över makten har lagt en gemensam budget som också förväntas bli framröstad – helt säkert är det dock inte eftersom Alliansen saknar majoritet i fullmäktige.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet har lagt varsitt eget budgetförslag.