– Vi har sammanlagt fått in 53 ansökningar och av dessa får elva stöd, säger Jonas Jernberg, bredbandskoordinator på länsstyrelsen.

Drygt tre miljarder har avsatts från Jordbruksverket till bredbandsutbyggnaden på landsbygden i Sverige. Runt två miljarder har redan betalats ut och av dessa har Östergötland fått 100 miljoner.

De elva projekt som nu har fått pengar ska bygga ut 19 mil fiber och ansluta 639 fastboende hushåll i sju landsbygdskommuner och får dela på 23 miljoner.

Varför har just dessa elva fått stöd?

– Det är generellt bra projekt som bidrar till att många hushåll och företag får bredband, säger Jonas Jernberg.

Andra kriterier som uppfyllts är till exempel anslutningskrav och projektorganisation.

Projekten som ännu inte fått stöd får förhoppningsvis besked under april månad, men alla får inte pengar denna gång.

– Vi har 80 miljoner kvar och ansökningar för 275 miljoner, säger Jonas Jernberg. De projekt som inte får stöd nu får vänta och kan bli aktuella nästa gång. Vi förväntar oss att få mer pengar, säger Jonas Jernberg.

Stöden är en del av Landsbygdsprogrammet för att utveckla landsbygden.