På tisdagen var Lorentz Tovatt, riksdagsledamot och ansvarig för cykling i Miljöpartiet, på besök i Vallastaden för att prata om vad cykelpolitik på riksdagsnivå betyder. Han berättade om det stadsmiljöavtal som innebär att staten kan vara med och finansiera trevliga förändringar i städer.

Linköpings kommun har, enligt Rebecka Hovenberg, fått väldigt mycket av dessa stadsmiljöpengarna, och är en av de kommuner som fått mest bidrag i Sverige. Pengarna har gått till cykelvägar och kollektivstråk, och Hovenberg ser gärna att ännu mer av Linköpings stadskärna anpassas till cyklar.

Vill Miljöpartiet ha ett bilfritt centrum?
Artikelbild

| Den hoppfällbara cykeln har Lorentz Tovatt alltid med sig.

– Nej inte helt och hållet. Men delar av centrum kanske ska vara bilfria, som vissa också är i dag. Då ser vi att resten av ytan måste hanteras smart. Cykel och kollektivtrafik är extremt mycket mer utrymmeseffektivt än bilar, som tar mycket mer plats, säger Rebecka Hovenberg.

En annan satsning i cykelspåren är den på elhyrcyklar, som vi tidigare skrivit om. Rebecka Hovenberg menar att det det är svårt att säga vad elhyrcykelsystemet enskilt kommer göra för skillnad för miljön.

– Elcyklarna blir en del av en större omställning. Det handlar om massor små förändringar som sammantaget leder till att vi ställer om samhället. Där är elhyrcykelpoolen en del. När du kommer som resenär till Linköping och ska ta dig någon stans, tar du en taxi eller tar du en elcykel? Då tar du kanske en elcykel istället. Men det är svårt att säga vad enskilda åtgärder gör.