Målet med det tvååriga projektet är att minska smittspridning av blodburna smittor som hepatit B, hepatit C och HIV bland intravenösa missbrukare i Norrköping med omnejd.

– Jag hoppas också att vi bygger upp en tillit hos de här personerna så att de vågar ta hjälp för att eventuellt avsluta sitt i missbruk i framtiden, säger Carola Skogwik, verksamhetschef vid Infektionskliniken på Vrinnevisjukhuset.

Kartläggningar sjukvården gjort, visar att det finns mellan 150 och 200 missbrukare som injicerar droger i Norrköping med omnejd.

– Men vi tror att mörkertalet är stort. Vi har redan haft personer som sökt sig hit som vi inte känner igen sedan tidigare.

Mottagningen har öppet måndagar, onsdagar och torsdagar mellan klockan 10 och 18.

– För att bygga tilliten är det viktigt att det är ett fåtal personer som jobbar på mottagningen så att de som söker sig dit lär känna dem. Vi dömer ingen och tjatar inte utan finns där för att lyssna, säger Carola Skogwik.

I mars förra året ändrades lagstiftningen så att det blev enklare för missbrukare att få tillgång till sprututbyte. En ändring som kritiserats från dem som anser att sprututbyte inte har önskat effekt utan gör det enklare att fortsätta med missbruk.

Mottagningen i Norrköping är den första i Östergötland och Hälso- och sjuvkårdsnämnden i Region Östergötland väntas under tisdagen ta beslut om att avsätta 2,3 miljoner kronor till projektet.