I en motion till fullmäktige har Moderaterna i Linköping föreslagit skärpta krav på den som vill leverera mat till Linköpings kommun.

Moderaterna har sneglat på Finland. Där har regeringen beslutat att den som vill sälja mat via en upphandling måste följa de krav som gäller för en finsk producent. Det handlar till exempel om miljökrav, djurskötsel och användning av antibiotika.

Moderaterna i Linköping skrev sin motion i oktober förra året och under tisdagen tas den upp i kommunfullmäktige.

I motionen skriver partiet att deras förslag skulle kunna jämna ut skillnaderna mellan svensk och utländsk produktion. Ingen utländsk producent skulle hindras från att sälja, men de skulle tvingas att leva upp till svensk standard.

Det underlag som tjänstemännen tagit fram till politikerna i fullmäktige anger att kommunen redan i dag ställer långtgående krav på de livsmedel som köps in. Som exempel nämns att kommunen redan köper svenskt när det gäller kyckling, griskött, mjölk, ägg och till viss del nötkött.