Rebecka Hovenberg (MP) och Björn Immerstrand (MP) har slagit sig ner under ett träd på skolgården till Elsa Brändströms skola. Platsen är vald med omsorg då vallöftena som ska presenteras handlar om de ungdomar som fyller skolgården. I färska rapporter från både Folkhälsomyndigheten och Region Östergötland larmas det om kraftiga ökningar av psykisk ohälsa bland barn och unga. Därför vill nu Miljöpartiet i Linköping göra detta till en av sina stora valfrågor.

– Sedan nollvisionen för dödsolyckor i trafiken infördes har dödsolyckorna halverats. Men det finns faktiskt en nollvision för självmord också, och där har det inte hänt ett smack. Vi har inte insett vilka resurser och vilken kraft som krävs för att faktiskt komma åt de här problemen, säger Björn Immerstrand.

För att attackera problemet på flera fronter vill partiet se en rad förändringar. Till att börja med vill de se en effektivare kommunikation mellan skolorna och sjukvården för att ta hand om de som sökt hjälp. Något som ställer högre krav på en redan hårt pressad skolpersonal.

– Det finns medel avsatta för att anställa mer personal till skolorna men man lyckas inte attrahera tillräckligt många i dag. Där måste vi som kommun se till att göra jobben attraktivare.

Vilken typ av personal ska hjälpa till?

– Om man tittar på undersökningar bland ungdomar så är läraren den som de flesta går till när de har något problem, för att den är närmast till hands och någon man känner. Då måste det finnas möjligheter att slussa vidare till annan personal – kuratorer eller psykologer, men även annan typ av vuxen personal, säger Björn Immerstrand.

Partiet vill också anställa en barnrättsstrateg i kommunen som ska ha ett helikopterperspektiv och se till att politikerna har barns bästa i fokus. Ett annat förslag är att barn ska ha rätt att vara på fritids även om man har föräldrar som är arbetslösa.

– När barnen kommer i skolåldern vill de inte behöva vara hemma med sina föräldrar när skolan slutar och då missa utvecklande aktiviteter tillsammans med sina kamrater, säger Rebecka Hovenberg.

HBTQ-personer är en grupp som är extra utsatta för psykisk ohälsa och i Miljöpartiets satsning ingår också att kommunen ska jobba med normfrågor och se till att alla barn får rätt att vara sig själva.

– Vi pratar ofta om vikten av att lämna planeten i ett hyfsat skick till kommande generationer, men vi måste också se till att lämna den generation som ska ta hand om planeten i ett hyfsat skick – att ge dem möjligheten att bli de människor som de har potential att bli.