I september 2011 kom miljökontorets inspektör på besök till Dar Al Uloum-skolan i Skäggetorp. Där finns ett mottagningskök för skolmat, och inspektören bedömde att köksskåpen var alltför slitna och därmed svåra att rengöra.

Efter två år gjorde miljökontoret ett nytt besök och konstaterade att skåpen fortfarande inte var åtgärdade. Fastighetsägaren – kommunala Lejonfastigheter – kontaktades. Svaret därifrån var överraskande: Lejonfastigheter hade tänkt renovera köket under sommaren, men inte fått tillträde till lokalerna.

– Det är ett jättemärkligt ärende, där verksamhetsutövaren inte velat släppa in fastighetsägaren. Det handlar om att skolan inte velat ha en renovering utan en ombyggnad till tillagningskök, kommenterar bygg- och miljönämndens ordförande Gunnar Gustafsson (MP).

Artikelbild

| Dar Al Uloum är en friskola med drygt 50 elever.

Våren 2014 beslutade nämnden om ett föreläggande, där skolan uppmanades att åtgärda skåpen. Men tiden fortsatte att gå utan att något hände. Nu har nämnden tröttnat och beslutat att skolan måste åtgärda bristerna inom tre månader, annars kommer ett vite på 20 000 kronor i månaden att utdömas tills arbetet är klart.

– Det är olyckligt att det tagit så här lång tid. Vi borde ha gått fram med ett vitesföreläggande snabbare. Det hade vi säkert gjort om det varit allvarligare brister, säger Gunnar Gustafsson.

Ja, är det så viktigt hur köksskåpen ser ut? Det är ju bara ett mottagningskök.

– Även i ett mottagningskök måste det gå att hålla rent. Det är ju inte så att maten kommer portionsförpackad, utan den måste hanteras i köket, säger Gustafsson.

Susanna Roback är fastighetschef och tf vd på Lejonfastigheter. Hon tycker också att det är olyckligt att ärendet dragit ut så på tiden.

– Det har funnits olika anledningar, som att det varit oklart kring kostnader och hur mycket köket ska göras om. Men nu är vi överens med skolan och ska gå in och renovera. Vi räknar med att det ska vara klart innan vitet utdöms, säger hon.

Dar Al Uloum-skolan är en liten friskola med språketnisk profil. Enligt stadgarna i stiftelsen bakom skolan ska den "främja, bevara, skydda och stärka muslimska barns identitet med utgångspunkt från svensk lagstiftning". Det är en liten skola med drygt 50 elever, alltifrån årskurs 1 till årskurs 9.

Vi har utan framgång försökt få kontakt med företrädare för skolan för att få en kommentar.