Det var den 9 april som en anonym person skickade in frågan till redaktionen. Vems är sängarna i Tanneforslokalen? Och vad ska man göra med dem nu? När vi började undersöka mysteriet med de hundratals sängarna hamnade vi snart hos Mats Johnsson som arbetar på utbildningsförvaltningen i Linköping.

– Vi köpte in en massa sängar och madrasser i samband med flyktingvågen 2015. Då hade vi planerat för ett större boende som inte realiserades, säger han.

Mats Johnsson fick i uppdrag att förvara sängarna och madrasserna, och placerade dem på Anders Ljungstedts gymnasium. Men kan dessa ha flyttats? Efter vårt samtal undersökte han saken närmare.

– De sängar som kommunen köpte ligger kvar på Anders Ljungstedts gymnasium.

Så jakten fortsatte. Vem äger sängarna? Till slut tipsades vi om Ekebydalsborgen AB, som visade sig vara ägarna till både lokalen och sängarna.

– Vi köpte dem i slutet på 2015, de var tänkta till ett asylboende, säger fastighetsägaren Richard Liu.

Richard Liu och hans fru Ling Liu beställde hela 600 sängar till det planerade boendet. Men leveransen tog fem månader, så när madrasserna kom fram fanns inte längre något behov av dem.

– Vi vill sälja dem men har inte hittat någon köpare. Vi har ingen användning för dem.

Känns det jobbigt att ni har så många outnyttjade sängar och madrasser?

– Ja självklart. Men vi kan inte kasta dem, säger Ling Liu.

För kommunens del är det lättare att hitta en avsättning för sitt inköp under 2015.

– Kommunens mindre antal sängar, ett par hundra, har vi använt löpande. Vi använder dem i omsorgsnämnden, knaprar på vårt lager, säger Mats Johnsson.