Den är uppförd av byggmästare Erik Andersson efter Nils Meijers ritningar. Invigningen skedde den 27 september 1912 med en galaföreställning av Cirkus Orlando. Fem lejon och en kungstiger var premiärens dragplåster tillsammans med 12 granna hästar. I annonsen välkomnades publiken till den "nyuppförda, comfortabla" cirkusbyggnaden. Lokalen var denna afton enligt ÖC "upptagen till sista plats". Samtidigt öppnades Cirkus-cafeet i bottenplanet. År 1918 talade sedermera statsministern Per Albin Hanson på Cirkus.

Den ursprungliga verksamheten fortsatte till 1927, då läktarna revs och byggnaden försågs med ett mellangolv. I det övre planet inreddes en ny samlingslokal med läktare. Där uppträdde artister, bland andra Alice Babs, hölls föredrag och avgjordes boxningsmatcher. I bottenplanet inreddes ett garage. Byggnaden kom därefter att kallas för Cirkusgaraget.

År 1959 övertogs byggnaden av Forslunds bilfirma och blev bilhall. Efter en livlig debatt rustades Cirkus i början av 1980-talet och inrymmer sedan dess i första hand kontor. Trots alla inre förändringar bevarar Cirkus i stort sett sin exteriör och utgör en av stadens mer festliga byggnader!

Sju svenska städer har haft fasta cirkusbyggnader, av vilka lär fyra finnas kvar. Faktum är att cirkusbyggnaden på Platensgatan haft två föregångare i Linköping. Den första, som var en enkel träbyggnad, uppfördes av krögaren A P Andersson på hans nöjesetablissemang nere vid Stångån. Den revs 1884. Året därpå uppförde en byggmästare en ny, enkel cirkusbyggnad på sin obebyggda tomt vid Järnvägsparken. Den togs i bruk hösten 1885 och rymde 600 personer. ÖC uttalade sin oro för att taket inte skulle klara snön. Spådomen uppfylldes inte, men byggnaden revs efter ett par år.