Kvinna uppgav att hon under förra året blev utsatt för hot från en man som hon haft en relation med. Kvinnan fick tillgång till en så kallad akutlägenhet men valde senare självmant att flytta tillbaka till sin egen lägenhet. När kvinnan vände sig till socialnämnden och begärde att få bidrag till plombering av brevlådan, en övervakningskamera samt en säkerhetsdörr blev det avslag. Socialnämnden ansåg att det saknas underlag som styrker hotbilden.

Kvinnan valde att överklaga till Förvaltningsrätten i Linköping. Domstolen anser dock att det saknas tillräckligt stöd för att hotsituationen är sådan att kvinnan är i behov av övervakningskamera och säkerhetsdörr.