Det var i oktober 2011 som Transportstyrelsen beslutade att återkalla mannens körkort. Orsaken var att mannen drabbats av grön starr – en sjukdom som långsamt påverkar synfältet.

Linköpingsbon genomgick dock i mars förra året ett test i en nyutvecklad körsimulator – och det med godkänt resultat. Mannen vände sig därför till Transportstyrelsen och begärde att han skulle beviljas ett undantag från de medicinska kraven för körkort.

Transportstyrelsen anser dock att mannens synskador är "alldeles för omfattande" för att ett undantag ska kunna beviljas. Enligt myndigheten finns det en risk för att mannen inte upptäcker cyklister och gångtrafikanter. Enligt Transportstyrelsen finns det även oklarheter om körsimulatorn testar upptäckendeförmågan med tillräcklig tillförlitlighet när det handlar om mer komplicerade trafikmiljöer, som till exempel vänstersvängar i trafikerade korsningar.

Linköpingsbon valde att överklaga beslutet till Förvaltningsrätten i Falun. Enligt domstolen finns det dock inte tillräckliga skäl för att medge undantag för de medicinska kraven. Överklagandet avslogs.

Enligt Transportstyrelsen är simulatorverksamheten för närvarande pausad och föremål för utvärdering på grund av frågor kring resultatens tillförlitlighet.