- Nu är läget lite fryst här. Man ska gå igenom allt material och då gäller det att skynda långsamt, säger Kalmarpolisens informationschef Ulf Karlsson.

Enligt honom finns det en långsiktig strategi som spaningsledningen följer men som han inte kan gå in på.

- Däremot finns det ingen misstänkt och ingen gärningsman.

Har ni fått fram ett signalement?

- Nej.

Är det inte lite märkligt?

- Jo, det är märkligt, men det har vi inte. Eller rättare sagt, vi kanske har många signalement, säger Ulf Karlsson.

Kalmarpolisen har förhört 80 personer och i stort sett alla har varit på brottsplatsen eller i närheten av den. Enligt Ulf Karlsson är utredningen kring knivdådet på Öland topprioriterad och otroligt mycket poliser har hittills jobbat med den.

Det är ett minutiöst arbete, menar Ulf Karlsson, som leds av en spaningsledare med över fyrtio års erfarenhet.

Har ni lyckats identifiera gänget som knivmannen eller knivmännen ingick i?

- Nej, då hade det varit ganska enkelt om vi hade vetat vilket gäng det är. Vi måste arbeta vidare med det. Här gäller det att kunna utesluta folk också, och det har vi gjort under resans gång, säger Ulf Karlsson och tillägger:

- Det här är betydligt mer komplicerat än vad man kanske tror när man sitter och tittar utifrån.

Varför är det så komplicerat?

- Det är själva situationen, att det är mörkt och ett par hundra ungdomar, och folk springer åt olika håll och en del har ingen aning om vad har hänt.

Enligt Ulf Karlsson är det i dagsläget inte aktuellt med att vända sig till rikskriminalen för att be om hjälp att värdera och strukturera informationen man fått in via förhören.