– Pensionssänkningen som drabbade de äldsta värst var fullständigt orimlig, säger Mats Johansson (S) som sitter i arbetsgivarorganisationen SKL:s förhandlingsdelegation och dessutom är ordförande i regionstyrelsen i Östergötland.

Sänkningen skulle ha drabbat 150 000 pensionärer och det hade Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, knappast förutsett.

– Nej, den konsekvensen bygger på svårgenomträngliga tekniska delar i ett gammalt avtal, säger Mats Johansson. Det är verkligen önskvärt att vi nu får ett avtal som fler kan förstå och som inte leder till överraskningar som den här.

De 150 000 före detta kommun- och landstingsanställda som påverkas av den sänkta tjänstepensionen är födda 1954 och tidigare, men det är de som är 80 år och äldre som förlorar allra mest. De värst drabbade mister 40 procent, närmare 1 500 kronor i månaden.

För Torsten Ruthberg skulle sänkningen ha blivit 500-600 kronor i månaden.

– Vi klarar oss, min fru och jag, säger han, det är principen som jag protesterar mot. Det är ren åldersdiskriminering att de allra äldsta förlorar allra mest. Och åldersdiskriminering är inte tillåtet.

Nu har SKL alltså beslutat att pensionärerna ska kompenseras för hela 2018 och samma tjänstepension som betalades ut 2017 ska gälla för året. Sedan ska SKL och facken förhandla om avtalet så att inte samma läge uppstår på nytt.

– Jag är väldigt glad, säger Torsten Ruthberg som har jobbat inom skolområdet hela sitt liv. Det känns skönt att alla protester har givit resultat och att beslutsfattarna tar sitt förnuft till fånga. Det är rättvist.

Också Mats Johansson är nöjd med att pensionärerna reagerade och protesterade.

– Det var en viktig reaktion på konsekvenserna av det gamla avtalet. Jag ser väldigt positivt på att det nu är undanröjt.

Tidigast i april får pensionärerna sin kompensation. De betyder i och för sig ökade kostnader för SKL med omkring 1,1 miljarder, men det blir inte någon katastrof för landets kommuner och landsting. De flesta har knappast kalkylerat med en pensionssänkning, säger Mats Johansson.

– Sedan är det nödvändigt att SKL sätter sig ner och förhandlar om hur en långsiktig lösning ska se ut, en som undanröjer risken att detta händer igen.