Tanken är bland annat att göra det lite enklare för studenter att ta sig till universitet. Men Ryd växer och det blir alltmer människor som ska ta sig fram och då är det bra om de som cyklar och går slipper samsas med biltrafik, resonerar ansvariga på kommunen.

En helt ny cykelväg blir det på Rydsvägen, från Mcdonalds och längs med skogen upp mot Ryd. Här cyklar det dagligen en mängd studenter och med en ny cykelbana så länkas studentbostäderna i den delen av Ryd ihop med universitetet, säger Per Odelfeldt projektledare på stadsmiljökontoret.

– Det är Victoria park som äger marken. Men nu har vi gjort ett byte så vi ska bygga en helt ny cykelväg i gräskanten mot skogen, säger han.

Artikelbild

| Längs Rydsvägen ner mot Mcdonalds kommer det att bli en helt ny cykelväg. Fyra meter av skogskanten försvinner.

Till skillnad från cykellänksstandard – som är en fem meter bred cykelbana – så kommer den här gång- och cykelvägen att bli fyra meter.

Fördelen för Victoria park är, enligt Per Odelfeldt, framförallt att de slipper cyklister och gående på vägen och att de inte heller behöver bekymra sig om sådant som snöröjning och annat underhåll på cykelbanan.

Den nya cykelbanan fortsätter över del av Ryd och kommer att "haka" i den stora cykellänken. En del av sträckan är redan i dag en cykelväg och den ska förbättras och breddas.

Under tiden som arbetet pågår kommer cykeltrafiken att ledas om via befintliga cykelvägar genom Rydsskogen.

Artikelbild

| Den röda streckade linjen visar var den nya cykelbanan ska byggas.

– Vi kan förstås inte tvinga någon att åka just där, men vi vill försöka förhindra att man krånglar sig genom bostadsområdet eftersom Victoria Park ska börja bygga nytt där, säger Per Odelfeldt.

Cykelbanan beräknas vara klar i augusti.