22 piloter och en meteorolog fick vid en högtidlig ceremoni på torsdagen ta emot gratulationer från bland annat flygvapenchefen Mats Helgesson. Eleverna har klarat den grundläggande flygutbildningen på Flygskolan på Malmen och kan nu se fram emot att utbilda sig vidare inom Försvarsmakten innan de är färdiga piloter.

Elva av eleverna ska flyga helikopter, åtta ska flyga stridsflygplan och tre ska flyga transportflygplan. En av de blivande stridspiloterna är kadett Lovisa Sandelin. Hon genomförde sin examensflygning i skolflygplanet SK 60 och flög tillsammans med flygläraren Fredrik Müchler, som tidigare varit verksam som testpilot på Saab. När Lovisa Sandelin landade på Malmen gratulerades hon av överstelöjtnant Anna Dellham – den hittills enda kvinnliga Gripenpiloten i det svenska flygvapnet. Anna Dellham fick sina vingar för 25 år sedan.