Keskos strategi inom bygg- och teknisk handel är att stärka sin marknadsposition i norra Europa och förvärvet av Fresks Group är en del i den strategin, skriver man i ett pressmeddelande.

– Proffsmarknaden har länge varit ett viktigt fokusområde. Detta förvärv ger oss möjlighet att snabbt växa inom det segmentet, säger Keskos landschef i Sverige, Endre Espeseth.

Leif Lindholm, vd Fresks group, uppger att affären inte kommer att medföra några förändringar vid de varuhus som ingår i affären.

Artikelbild

| Sju XL-byggvaruhus i Östergötland, däribland det i Linköping, ingår i affären där Kesko har förvärvat Fresks group AB.

– Det är business as usual som gäller. Något annat har inte diskuterats. Däremot kommer husen att byta namn. Vad det blir har vi inte bestämt, men en ändring är aktuell, säger Lindholm.

I Östergötland handlar det om varuhusen i Linköping, Motala, Vadstena, Mjölby, Åtvidaberg, Rimforsa och Norrköping (ett av två, det på Returgatan).

Linköping är en av fyra städer i Sverige där det uppstår en konkurrenssituation genom att K-Rauta finns på orten, men Leif Lindholm betonar att han inte ser något problem med detta.

– K-Rauta har en tydligare konsumentprofil medan XL-bygg har yrkeskunder som sin stora målgrupp. Det är två olika inriktningar. Dessutom är konkurrens inget negativt, snarare tvärtom. Det stimulerar till att hela tiden försöka göra ett så bra jobb som möjligt, säger han.

Av pressmeddelandet framgår att affären är villkorad av att Konkurrensverket ger sitt godkännande.