– Jag är mycket tacksam för det här. Nu behöver jag inte resa i väg för att försöka få tag på pengar. Nästa gång jag kommer till Sverige är det som turist, säger Constantin Guzu i en intervju gjord av Hjärta till Hjärta.

I diskussionerna om hur man bäst kan hjälpa tiggande EU-migranter har alla varit överens: Det bästa är att skapa försörjningsmöjligheter för dem hemma i Rumänien. Det har den Linköpingsbaserade hjälporganisationen Hjärta till Hjärta tagit fasta på, och nu håller de på att starta en lång rad projekt för att fattiga människor i Rumänien ska kunna försörja sig i sina hembyar.

I Pauleasca, ett fattigt område som många av Linköpings tiggare kommer ifrån, har man en lång tradition av att fläta korgar av sälg och hassel. Det var länge en viktig inkomstkälla för byborna, men det moderna samhället satte stopp för verksamheten. De statliga skogsägarna tillåter inte längre byborna att ta råmaterial i skogen. Men framför allt kan de inte längre transportera varken material eller färdiga korgar till försäljning eftersom de bara har häst och vagn, och sådana fordon är numera förbjudna på alla större vägar i Rumänien.

Nu har Hjärta till Hjärta tillsammans med en rumänsk entreprenör startat ett socialt företag för att väcka korgflätningen till liv. Det sociala företaget köper in material i stora partier för att hålla ner priserna och transporterar det till byarna. Byborna får betalt per korg och företaget exporterar dem för försäljning utomlands.

– Företaget betalar sociala avgifter och skatt vilket innebär att de blir sjukförsäkrade och börjar samla pensionspoäng, säger Rickard Klerfors, biståndsansvarig på Hjärta till Hjärta.

Hittills har sju personer fått arbete som korgflätare. Två av dem, Angela Geamanu och Constantin Guzu, har tidigare levt som tiggare på Linköpings gator. Nu flätar de fem korgar om dagen och tjänar 3 600 ron, vilket motsvarar 7 200 kronor per månad. Det ska jämföras med minimilönen i Rumänien som är 777 ron, och socialbidraget som är ännu lägre.

Nu har den första sändningen av korgar kommit till Sverige och i dag kommer Hjärta till Hjärta att börja sälja dem i sin lokal på Tornby.

– Det finns omkring 60 personer i Pauleasca som kan hantverket att fläta korgar, så tanken är att projektet ska växa så fort vi har hittat bra distributionskanaler i Sverige, säger Rickard Klerfors.

– En person som får jobb med korflätning kan försörja en hel familj på sin lön, så det här projektet kan förbättra tillvaron för många människor.

Satsningen på korgflätning bygger på tanken att man kan skapa arbeten snabbt om man utgår från vad människor redan kan. På samma sätt stöttar Hjärta till Hjärta befolkningen i den lilla staden Gradinari, men där hjälper man dem att utveckla sina grönsaksodlingar eftersom det är det de kan bäst.

– Det här är ett verklighetsförankrat sätt att arbeta bland människor som ofta inte gått i skolan, och där många är analfabeter. Att utbilda dem så att de kan få arbeten på den vanliga arbetsmarknaden skulle ta mycket lång tid, många skulle vara pensionärer innan de blev klara.

– Men samtidigt måste man satsa på nästa generation och se till att barnen får en bra utbildning. Därför stöttar vi verksamheter som bussar barn till skolan och hjälper dem med läxläsning, säger Rickard Klerfors.