Ska du svänga ut från Sparvgatan i Barhäll till Grenadjärgatan bör du vara extra försiktig. Här har elva cykelolyckor inträffat de senaste sex åren. Pizzerian på höger sida gör det svårt för bilförare att se cyklisterna. För att se bilarna på vänster sida måste man köra ut på cykelbanan för att se förbi de träd som står längs Grenadjärgatan.

– Det är en av de mest olycksdrabbade korsningarna i Linköping när det gäller kollision mellan cykel och bil enligt polisens statistik, berättade Rolf Eklund, sekreterare i Barhälls egnahemsförening, i en intervju i september 2016.

Lösningen som kommunen nu föreslagit innebär att cykel- och gångbanan flyttas ut från husväggen vid pizzerian och respektive färdmedel får en tydligt markerad fil samtidigt som belysningen ska förbättras kraftigt. Tanken är att bilisterna som ska ut från Barhäll lättare ska kunna upptäcka cyklister och fotgängare. Området mellan Barhäll och den trädrad som ligger längs vägen kommer att vara gångbana, cykelbanan kommer gå utanför träden.

Artikelbild

| Skymd sikt. Cyklister från höger är nästan omöjliga att missa innan det är för sent.

Elias Aguirre (S) ordförande i samhällsbyggnadsnämnden berättar att Grenadjärgatan görs om i samband med bygget av cykellänken och att en pådrivande faktor är att staten finansierar 50 procent av ombyggnationerna.

– Satsningen på cykellänk kommer ge en mer trafiksäker miljö på flera platser i kommunen. Precis som korsningen i Barhäll kommer det bli säkrare av att separera gång- och cykeltrafik där det är möjligt, förklarar han.

Lars-Erik Borg i Barhälls egnahemsförening tycker att det är ett litet steg i rätt riktning men tror inte att det gör någon större skillnad för de som bor i området.

– Det är bättre än ingenting. Vi ville ha en cykeltunnel från början, det hade varit den bästa lösningen. Nu blir det inte så mycket bättre för oss som bor här, vi kommer fortfarande tvingas ta hänsyn till cyklister från två håll. De är dessutom svåra att se när det är mörkt, säger han.

Artikelbild

| Ser inte bilarna för alla träd. För att se bilarna måste man idag köra ut på cykelbanan.

– En tunnel var uppe för diskussion under alliansstyret men det avskrevs. Anledningarna var att kostnaderna blir för stora samt att det innebär många praktiska problem. Vi kommer se över andra lösningar för att sänka bilarnas hastighet på Grenadjärgatan och korsningen med Sparvgatan är högprioriterad på grund av de olyckor som inträffat där. Förhoppningen är att korsningen ska vara ombyggd till sommaren 2019, svarar Elias Aguirre.