Det som tidigare var en mörk och ofta stängd plats med osorterade böcker är nu istället ljus och välkomnade med gott om sköna sittplatser. De nyrenoverade lokalerna invigdes under tisdagen med en symbolisk bandknytning.

– Biblioteket är helt ombyggt och nytt. Böckerna finns kvar, men är bara en del av möjligheterna som erbjuds nu. Allt för att läslusten ska stimuleras, säger Elisabeth Moberg, biträdande rektor på Ekholmsskolan.

Skolbiblioteken ska vara en resurs för lärarnas undervisning och ett stöd för eleverna, skriver kommunen på sin hemsida. Därför satsar man på en modell som kallas fokusbibliotek.

Artikelbild

| "Här kommer jag nog att hänga, nu är det snyggt. Jag fick inviga biblioteket med en symolisk knut för sammarbetet mellan skolan och biblioteket" säger Abbe Winslow Falk.

Ekholmsskolan har fått en heltidsanställd fackutbildad bibliotekarie som ska driva på elevernas kunnande inom informationssökning.

– Ungdomarna är inte främmande för att använda informationsteknik, som i sociala medier, men de är inte så kritiska och reflekterande i sitt tänkande ännu. Alltså att man inte ska gå på allt som står i sociala medier utan att kolla avsändaren. Vi lär dom allt om källkritik. Förhoppningsvis ska eleverna känna att det är ett häftigt bibliotek, säger Tina Asp som är fokusbibliotekarie.

Innanför dörren står nu en ny maskin för boklån som eleverna sköter själva till skillnad mot tidigare då de var tvungna att fråga om lov.

– Vi fick inte alltid lov att låna förr, men nu ser det ut som de fått till det. Det är nymålat och det ser ut som att det finns nya böcker också, säger Abbe Winslow Falk i klass 9B.