Gymnasieskolan Linköpings Fria Läroverk ligger på Teknikringen 3 i Mjärdevi. Här tillåter detaljplanen egentligen inte skolverksamhet. Därför har skolan fått ett tillfälligt bygglov, men ett sådant kan bara utfärdas i maximalt 15 år och våren 2022 går den tidsfristen ut.

Fastighetsägaren Klövern har därför ansökt om en detaljplaneändring. Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig positiv till detta och räknar med att planen hinner ändras innan bygglovet löper ut.

När planen ändå ska göras om vill Klövern bygga ut den befintliga byggnaden och bygga en ny. Sammanlagt handlar det om 6 700 nya kvadratmeter – idag är byggnaden på 5 600 kvadratmeter.

Artikelbild

| Fria Läroverkens tillfälliga bygglov kan inte förlängas en gång till. I stället planeras en detaljplaneändring.

– Mjärdevi har fyllts på rejält de senaste åren och nu finns det ett stort behov av nya lokaler. Det finns företag som växer och sådana som efterfrågar nybyggnationer, säger Klöverns regionchef Mikael Forkner.

Klövern är den största fastighetsägaren i Mjärdevi och Forkner berättar att företaget har flera byggplaner på gång.

– Vi håller på för fullt och tittar på olika utvecklingsmöjligheter, säger han.

Linköpings kommunfullmäktige antog tidigare i våras en fördjupad översiktsplan för Mjärdevi och Västra Valla.

Artikelbild

– Vi tittar på hur vi ska matcha den nya översiktsplanen som talar om en blandstad med bostäder. Då behövs service, butiker och annat för att det ska fungera. Det är en resa som vi gör tillsammans med de andra fastighetsägarna därute, säger Mikael Forkner.