Det är en upprörd skara människor som möter mig i matsalen på servicehuset i Ryd. För en dryg månad sedan fick de veta att deras boende ska byta utförare. Efter att servicehuset under många år drivits av Leanlink, så blir det Attendo som från första maj nästa år ska sköta driften.

De boende är långt ifrån nöjda. Ilskan beror framförallt på att ingen berättat om vad som var på gång. De tycker att någon från äldrenämnden borde kommit och informerat om vad som skulle hända och varför.

– Vi fick en lapp i brevlådan, det var allt. säger Dan Myrbeck, en av de som bor här.

Artikelbild

| Några av de som bor på servicehuset i Ryd och som nu är oroliga. Bakre raden från vänster: Marlene Swanson, Ivana Ismail, Maj-Britt Engström, Yvonne Birgersson, Ulla Boberg, Urve Liivrand, Kenny Carlson och Lars-Åke Gustafsson. Främre raden: Monica Johansson, Dan Myrbeck, Gun-Britt Johansson och Solveig Samuelsson.

Han har skrivit till äldrenämndens ordförande Mikael Sanfridson, (S), och fått ett svar.

– Ja, han skriver att det var Liberalerna som ville upphandla och att de är i koalition. Men det handlar väl om pengar, säger Dan.

För personalen blev det också något av en chock. Att servicehuset skulle upphandlas visste de, men eftersom verksamheten alltid drivits av kommunen trodde de att det skulle fortsätta så. Nu känner de sig lurade och misstänker att allt skedde – som de upplever det – lite snabbt under sommaren för att ingen skulle hinna protestera.

Beskedet om förändringen fick personalen på sin semester av sin närmaste chef.

Artikelbild

| Informationen om bytet av entreprenör kom först efter att allt var klart.

– Hon ville inte att vi skulle få veta det via media, säger en ur personalen.

Yvonne Birgersson har arbetat här i 17 år. Nu har allt vänts upp och ned, tycker hon.

Artikelbild

| Servicehuset i Ryd har haft samma utförare, Leanlink, länge. Men från och med nästa vår blir det Attendo som driver boendet. Lars-Åke Gustafsson är inte glad över beslutet.

– Jag har inte tänkt på något annat sedan jag fick veta det här. Känns nästan som det förstört mitt liv. Det här är nämligen inte bara ett jobb, säger hon.

Relationerna som byggts med de boende – i många fall under många år – rycks bort. Plötsligt ska man jobba någon annanstans, lära känna nya boende och bekanta sig med nya arbetskamrater.

Artikelbild

| Lars-Åke Gustafsson vill inte ha en ny utförare. Då flyttar jag, säger han.

– Man undrar ju hur effektivt det blir och vad man vinner på det här, säger Dan Myrbeck.

Att det är Attendo som tar över är några av de som bor här misstänksamma emot. Lars-Åke Gustafsson tillhör de tveksamma och säger att han funderar på att flytta.

Artikelbild

| Lars-Gustafsson hade hoppats att politikerna skulle ha frågat de boende om deras önskan innan man upphandlade servicehuset i Ryd.

Andra menar att deras kritik mest handlar om hur de har behandlats och inte getts möjlighet att ha en åsikt i frågan.

Personalen på plats verkar överens om att de kommer vara kvar inom Leanlink och alltså inte börja jobba för Attendo. I dag är omsorgspersonal värda sin vikt i guld så de behöver knappast oroa sig för att bli utan jobb.

Att information till boende och personal var dålig, beklagar Mikael Sanfridson (S).

– Jag kan omöjligt vara på alla ställen och informera personligen, men den organisation som finns på verksamheten har ju sin del av ansvaret för att informationen ska nå ut.

Makan Afshinnejad, presschef på Attendo, lugnar de boende:

– Vi kommer att ha en erfaren verksamhetschef i Ryd som kommer att jobba stenhårt tillsammans med våra medarbetare för att ge bästa möjliga omsorg till de boende, säger han.