Alla Linköpings skolor har satt sitt egna matsvinnsmål. Vissa kök lagar all mat och andra bara halvfabrikat. Dessutom varierar möjligheterna att kyla ner varm mat för att kunna spara utan bakterietillväxt.

Kvinnebyskolan har ett mottagningskök utan kylutrustning. Då får man ett högre svinn eftersom maten inte riskfritt kan kylas till nästa dag. Skolans mål är satt till 11,4 procent av levererad mat. Svinnet består av i stort sett lika delar mat som eleverna kastar och överbliven mat som också går samma väg.

­– Svinnet har minskat sen vi började med provsmakningsskedar. Många vågar att smaka och tar bara mat som de äter upp. Jag tror att vi är ensamma om att ge eleverna den möjligheten. Bra för dem, oss och miljön säger kökschefen Anna Ideskär.

Artikelbild

| "Det är bra att få provsmaka om man vill. Då vet man hur det smakar", säger Nolia Nyhammar från klass 3b.

– Vi ligger strax under målet de flesta dagarna. När det är pannkakor har vi nästan inget svinn alls men totalt ligger vi på 11,2 procent.

Bland eleverna träffar vi Hugo Holmqvist som uppskattar möjligheten.

– Det är bra att kunna provsmaka så man inte slänger så mycket. Det gör jag inte nu.

Äldre barn och större enheter verkar ha större svinn än yngre elever och mindre enheter.

Artikelbild

| "Jag slänger mindre mat nu när jag kan smaka först. Det är bra", säger Hugo Holmqvist klass 3b.

– De skolor som har tillagningskök, och alltså gör all mat, har lägre svinn för de tre rätter som alla skolorna i Linköping serverar dagligen, säger affärsområdeschefen Åsa Kullberg på Leanlink Kost & Restaurang.

Kvinnebyskolan vägde en tid under hösten alla klassers matavfall och noterade detta dagligen i en tabell uppsatt på väggen och det blev en tävling av det hela.