Ingen hade kunnat föreställa sig den röra som försäljningen av Tekniska verkens kraftgenerator ledde till. Det började med en begagnad kraftgenerator som Tekniska verken hade svårt att sälja. När de två företagarna Alf Jacobsson och Kaj Carling från Norrköping dök upp och erbjöd sig att agera mäklare fick de göra ett försök.

De båda lyckades sedan sälja alltihop till ett företag i Chile och dessutom fick de bra mycket mer betalt än vad någon av de inblandade räknat med.

Den höga försäljningssumman ledde till att mäklararvodet blev 4,2 miljoner kronor och det var när den summan skulle fördelas som det uppstod oenighet.

Artikelbild

| Tekniska verkens anläggning på Tornby

Det blev en tvist som nu går in på sitt femte år.

Den har avgjorts en gång av Norrköpings tingsrätt och sedan överklagats till Göta hovrätt, men innan hovrätten hann avgöra frågan dök det upp anklagelser om att två domare vid Norrköpings tingsrätt varit jäviga.

Göta hovrätt fann att en av domarna varit jävig och beslutade därför att hela målet skulle skickas tillbaka till Norrköpings tingsrätt som uppmanades att börja om från början.

Bakläxa för tingsrätten

Redan på det här stadiet var de samlade kostnaderna för advokater långt mycket högre än de 4,2 miljoner kronor som tvisten egentligen handlar om. Det innebär att ju längre tvisten pågår, desto mer står på spel.

Det är förloraren eller förlorarna som tvingas betala samtliga advokater.

Hittills har Tekniska verken gått segrande ur striden. Kaj Carling, med bolaget Sisca, kan möjligen sägas ha vunnit en delseger i tingsrätten eftersom Alf Jacobssons bolag, Rör- och industriteknik på Hanholmen AB, dömdes att betala halva mäklararvodet till honom. Samtidigt är det vanskligt att kalla utfallet i tingsrätten för en delseger eftersom Kaj Carlings bolag enligt den domen måste betala Tekniska verken advokatkostnader.

Det senaste som hänt i denna segdragna fråga är att Tekniska verkens advokat, Peter Skoglund, har begärt att Högsta domstolen ska pröva om Göta hovrätt gjorde rätt när de beslutade att skicka tillbaka målet till tingsrätten i Norrköping. Peter Skoglund har begärt ny prövning i högsta instans med motiveringen att Göta hovrätt begått ett grovt rättegångsfel när de beslutade att skicka tillbaka målet till tingsrätten.

Han framför i en inlaga till Högsta domstolen att ingen av parterna i denna tvist har önskat att målet ska tas om och eftersom ingen har bett om det så borde inte Göta hovrätt fatta ett sådant beslut. Han påpekar att det kommer att leda till att tvisten förlängs med minst ett år och dessutom leda till betydande extra kostnader.

Han påpekar också att Alf Jacobssons bolag, Rör- och industriteknik på Hanholmen AB, redan har yrkat skadestånd av staten på 460 000 kronor, detta på grund av extra kostnader som domarens jäv orsakat.

Peter Skoglunds krav går ut på att oavsett om domaren var jävig eller inte så bör tvisten prövas av Göta hovrätt istället för att skickas tillbaka till tingsrätten.

Den avgörande skillnaden är att Göta hovrätt tar ställning till redan inspelade vittnesmål medan tingsrätten skulle behöva kalla alla inblandade igen – det senare kan innebära att vittnesmålen låter annorlunda.

I väntan på att Högsta domstolen ska fatta beslut i denna senaste vändning i generatortvisten så har målet förklarats vilande i Norrköpings tingsrätt.