Kommunen har tagit fram en detaljplan för 560 bostäder, skola och parkeringshus på Folkungavallen. Planen förutsätter att 27 träd avverkas längs Hamngatan och Lasarettsgatan. Det sade länsstyrelsen ja till, men naturvårdsverket överklagade och fick rätt i mark- och miljödomstolen.

Domen upprör Elias Aguirre (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, som nu väljer att överklaga till högsta instans – mark- och miljööverdomstolen.

– Domstolen tog inte alls hänsyn till vår helheltsbedömning, man tog bara hänsyn till några träd. Vi planerar ju stora kompensationsåtgärder: Vi planterar 70 nya träd, vi gör stora naturvårdsinsatser genom att flytta upp Tinnerbäcken från kulverten och vi skapar hållbarhet genom att bygga inne i staden i stället för att breda ut oss på åkermark, säger Aguirre.

Artikelbild

| Träden vid Folkungavallen räknas som allé och kräver dispens för att få fällas. Det är den dispensen som striden gäller.

Överklagandet riskerar att försena byggandet med upp till ett år, men det gör inte Elias Aguirre särskilt bekymrad.

– Vi är jätteglada att vi har en antagen detaljplan för simhallen, vårt fokus nu är att se till att den byggs. Det hade varit svårt att få plats med jättemycket bostadsbyggande samtidigt som simhallen, så förseningen är kanske inte så allvarlig.

Först gäller det att få prövningstillstånd i mark- och miljööverdomstolen. Räknar du med att ni får det?

– Jag räknar inte med någonting – sådana här processer kan ge en gråa hår. Men jag tycker att vi har goda argument. Skulle den här domen stå fast och bli praxis kan det försvåra för samhällsbyggandet i hela Sverige.