Vd:n Patricia Kimondo uppger att man har ett intresse av att komma in i Linköping.

– Vi har signaler om att det finns ett behov av vikarier som kan komma in med kort varsel i Linköpings skolor och förskolor. Vi söker oss till storstadsregionerna och det här är en mycket expansiv region. Vi utgår från ramavtal med kommunerna vilket i princip betyder att det krävs offentlig upphandling först.

Lärarförmedlarna grundades 1999, men har gått in i People Productions Sweden AB, som också ägs av bland andra Patricia Kimondo. Verksamheten är etablerad främst i Stockholm. Nu satsar man även på Uppsala, Västerås, Linköping och Malmö.

Företaget har expanderat. För 2012 redovisade man en omsättning på drygt 47,5 miljoner kronor, och för 2013 var omsättningen 68,6 miljoner.

Någon årsredovisning för föregående år är ännu inte inlämnad. Lärarförmedlarna tillhandahåller vikarier till förskolan och uppåt.

Den senaste tiden har man haft flera annonser ute på Arbetsförmedlingen i Linköping. Företaget söker vikarier som mattelärare och till fritids. Man söker också personal som jobbar med kund-ansvar.

”För att jobba hos oss behöver du gymnasieexamen” står det i en annons till en fritidsvikarie på Arbetsförmedlingens webbsajt.

När kan ni starta i Linköping?

– Jag har inget svar på det för närvarande. Vår verksamhet bygger på att vi hittar rätt personer. Det ligger i vår utveckling att vi ska försöka öppna i Linköping inom kort. Vi söker folk i Linköping. Vi söker efter kundansvariga med skolbakgrund och erfarenheter av relationer och kommunikation.

Varför satsar ni inte mer på behöriga lärare?

– Det gör vi när det gäller längre uppdrag. Men 70 procent av vår verksamhet handlar om korta vikariat. Våra kunder frågar oftast efter obehöriga vikarier. Det handlar om synen på hur man vill organisera verksamheten. Jag tror att man gör den bedömningen att man vill ha en bra lösning till en rimlig kostnad. Väldigt ofta är det korta insatser som planeras av en behörig lärare. Det handlar om insatser under några timmar eller en dag som kan skötas av någon som inte är behörig men som har rätt förutsättningar.

Hon understryker att man inte tar in vikarier utan att kolla deras erfarenheter, personliga intervjuer och numera även personlighetstester.

Branschen med bemanningsföretag i skolvärlden tycks vara lukrativ. Vad säger du om det?

– Vi har funnits i 15 år. Vi har vuxit helt på egna förtjänster. För oss är frågan om vinst en fråga om kvalitet. Vi märker direkt om våra lösningar inte fungerar. Vi investerade hälften av vinsten förra året, vilket blir cirka tre–fyra miljoner. Vi måste vara konkurrenskraftiga som alla andra företag, säger Patricia Kimondo.

Corren har talat med Lärarförbundet som är kritisk till att offentliga medel går via en mellanhand, i stället vill man se en ökad grundbemanning.

– Vi tycker inte att det är samma fråga. Det finns ingen kommun i dag som köper våra tjänster och låter det bli dyrare än om de gjorde det här själva. Ökar man grundbemanningen så ska de personerna klara av alla ämnen. Det kan uppstå ett behov av en lärare i franska på tisdagen och idrott på onsdagen.

Enligt Patricia Kimondo finns ingen koppling mellan lärarbristen i kommunerna och att People Productions vill utöka.

– Nej, vi konkurrerar inte om skolans ordinarie personal. Det är ju främst akuta kortvikariat som vi jobbar med. Däremot har jag svårt att se hur enskilda skolor skulle kunna göra det här lika bra som vi varje morgon. Vi öppnar klockan 06 på morgonen. Vid den tiden finns ett behov av att lösa kortvikariaten snabbt. Då ringer man oss och vi kan direkt säga om vi kan lösa det behov som finns.