Delårsrapporten som presenterades under tisdagen visar att intäkterna har ökat 15 procent – från 3 055 miljoner till 3 505 miljoner – från januari till augusti i år.

Allt högre priser på el är det som mest påverkat koncernens resultat och då handlar det inte om vinster på elpriser till enskild kund utan om elpriset på en nordisk marknad.

– Vi producerar el till den nordiska elbörsen och där styr inte vi priset, utan där styr utbud och efterfrågan. Ibland får vi bra betalt, ibland mindre. Men den här perioden har vi fått bra betalt, säger ekonomi- och finansdirektör Peter Forssman.

Den varma sommaren innebar också att efterfrågan på fjärrkyla ökat. Även om fjärrkylan i dag är en väldigt liten affär för Tekniska verken så är det en intressant produkt, konstaterar Peter Forssman.

– Blir det allt mera vanligt med extremväder med hetare och torrare somrar framöver så finns det ett stort kundintresse för fjärrkyla, säger han.

Framförallt är det intressant för företag. Enligt Peter Forssman håller Tekniska verken på med en utbyggnad av fjärrkylenätet på Tornby och där har många företag fått erbjudande om att ansluta sig.

För många är Tekniska verken synonymt med sophämtning, vatten och avlopp. Det är tjänster som företaget måste sälja till självkostnadspris. Detta pris ligger, enligt Peter Forrsman, väsentligt under snittpriset i landet.

Fjärrvärme är en annan produkt som företaget säljer och när det gäller Linköping så har cirka 90 procent av invånarna fjärrvärme. Det beror på att i princip alla hyresfastigheter i Linköping är anslutna.

Tekniska verken har under en rad år delat ut 187 miljoner om året i koncernbidrag till ägaren Stadshus AB och i år lämnades också en extra utdelning på 150 miljoner.