Vid platsen för den gamla brandstationen vid Stångån i Linköping har miljöskadliga ämnen påträffats i marken. Enligt uppgifter till Sveriges radio Östergötland rör det sig om skadliga ämnen i släckskum. I samband med markundersökningar för bostadsbyggande upptäcktes giftkoncentrationen i marken. För att komma till rätta med problemet har stora jordmassor grävts bort.

– Ja, det är halter som måste saneras för att området ska vara lämpligt för bostäder, säger Malin Johansson, miljöskyddsinspektör på Linköpings kommun till SR.

Det giftiga ämnet är kemikalien PFOS som förbjöds för knappt tio år sedan. Kemikalien fanns i det släckskum som räddningstjänsten bland annat övade med i området för den tidigare stationen.

- Det har nog släppts ut en hel del, säger Malin Johansson till SR.