Området runt Mjärdevi och Linköpings universitet kommer att förtätas. Universitetsvägen som delar Mjärdevi från universitetsområdet ska enligt planen förvandlas från en trafikled till en stadsgata. I översiktsplanen slås också fast att golfbanan blir kvar.

Arbetet med planen sattes igång under den förra mandatperioden då S, MP och L styrde. Nuvarande kommunstyrelsens ordförande Niklas Borg (M) inledde därför med att tacka för att den förra majoriteten lyssnade på kritiken.

– Jag vill uttrycka min uppskattning för att vi från vårt parti fick gehör för de synpunkter som gör att vi nu kan tycka att det här är ett riktigt bra förslag, sa Niklas Borg.

Sverigedemokraten Chris Dahlqvist yrkade dock att planen skulle återremitteras – alltså skjutas på framtiden.

– I februari 2016 presenterades planer på att förminska rondellen. Av handlingarna framgår att det finns en förstudie av vägarna som inte är färdig och innan byggnationen påbörjas kräver vi att denna studie görs klar, sa Chris Dahlqvist.

Moderaten Christian Gustavsson försökte lugna honom.

– Vallarondellen är inte vacker, men den löser sin uppgift. Alliansen kommer inte att riva upp Vallarondellen.

Socialdemokraten Elias Aguirre, som var ansvarig när planen påbörjades konstaterade att han kommer att bli ihågkommen.

– Jag inser att jag kommer att få leva med att vara golfens fiende nummer ett efter den här processen. Det kan jag leva med och jag tror fortfarande att golfen kanske inte har den här platsen i framtiden, jag tror att vi så småningom kommer att flytta den utanför stan, sa han.