I mars i år tillträdde John Joudi sitt nya hus på Poleraregatan i Linköping. Huset hade inte renoverats sedan 1965 så han planerade för en omfattande uppfräschning och modernisering av fastigheten. Bland annat ville han ta bort elementen och istället lägga in värmegolv. Efter att arbetet med vardagsrumsgolvet var färdigt fortsatte de anlitade byggjobbarna i sovrummet.

John Joudi, som till vardags arbetar som ingenjör, hade noggrant förberett en kalkyl för arbetet och han räknade ut hur mycket betong/golvavjämning man skulle kunna lägga på golvet för att höja det fyra centimeter utan att påverka eller skada husstrukturen. Enligt hans uträkningar ska ett golv kunna bära upp till 150 kg per kvadratmeter, utan att det kollapsar. Trots det beslutade han sig för att endast lägga en betydligt mindre mängd, cirka 60 kilo per kvadratmeter. När Linköpingsfirman, som levererade materialet påbörjade sitt arbete, hände det som inte får ske.

– Byggjobbarna hörde hur det började låta i golvet och de fick springa undan innan golvet helt kollapsade, cirka två meter ner i grunden.

Artikelbild

John Joudi kan inte se att varken de anlitade byggarbetarna, som renoverar hela huset, eller betongleverantören gjort något fel utan han hävdar bestämt att kollapsen orsakats av ett fel i husets grundkonstruktion.Efter den omfattande skadan i sovrummet gjorde han en anmälan till Anticimex och påtalade försäkringen om dolda fel som den förre ägaren tecknat. En skadebesiktning utfördes och teknikerns bedömning var att lättbetongbjälklaget inte klarat av den nya lasten. Men eftersom felet inte funnits med vid det första besiktningstillfället kan inte heller någon ersättning lämnas, förklarar Anticimex i ett brev.

John Joudi har nu reparerat skadorna som uppgick till närmare 100 000 kronor. Turligt nog fick han nära hälften av renoveringskostnaderna betalda genom sin hemförsäkring, i ett annat bolag.

Det han nu vill är att upplysa andra om hur det kan gå när det visar sig att en försäkring man trodde skulle gälla inte gör det. När ord står mot ord.

– Jag är besviken över att Anticimex inte tar sitt ansvar. Varför lägger man en massa pengar på en försäkring när man inte får någon hjälp?