Olyckan inträffade den 20 juni förra året. 57-åringen låg för nära en framförvarande bil som tvingades bromsa. Följden blev att 57-åringen körde in i den framförvarande bilen. Ytterligare en bil drogs in i olyckan med materiella skador som följd.

Åklagaren utfärdade ett strafföreläggande och Transportstyrelsen beslutade att återkalla mannens körkort under en period av två månader.

57-åringen överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Linköping och framhöll att han är beroende av körkort för att kunna sköta sitt jobb. Han anförde även en rad omständigheter kring själva olyckan för att visa att han hade små möjligheter att bromsa i tid.

Förvaltningsrätten delar dock Transportstyrelsens beslut att det är rimligt att återkalla mannens körkort i två månader.