Karin Elebring, delägare till Östgöta kök, deltog tillsammans med Magnus Malm, grundare till fastighetsbolaget Magnentus, i programpunkten "Our story" när East Sweden business meeting gick in på slutvarvet efter nästan två dagars föreläsningar och nätverkande.

Konferenslokalen "Vintergatan" på Scandic Frimurarehotellet var fylld till sista stolen och åhörarna fick lyssna till spännande berättelser om hur två framgångsrika östgötaföretag tog sin början.

Karin Elebring kom in på det framgångsrecept som hjälpt till att bygga hörnstenarna i Östgöta kök:

Artikelbild

| Linköpings näringslivsdirektör, Pia Carlgren, diskuterade de utmaningar som region Östergötland står inför när det handlar om att rekrytera rätt personal till de företag som står i behov av att nyanställa med kommunalråd Kristina Edlund (S).

– För vår del har det handlat om att fokusera på att göra det vi är bra på. Vi har också jobbat hårt för att skapa en trivsam miljö. Både får våra anställda och våra gäster. Öppenhet, värme och omtanke. Det är sånt som vi strävar efter att förmedla.

Magnus Malm gick tillbaka till 1987 då han övergav ett bankjobb i Söderköping för att ge sig i kast med fastighetsbranschen.

Efter ett lyckat förvärv som genererade ett antal miljoner i vinst blev det fler köp av i första hand bostadshus, men numera ingår även ett flertal kommersiella fastigheter i Magnentus ägarportfölj.

– Jag har Norrköpings bästa för mina ögon. I alla sammanhang. Jag vill att staden och kommunen ska utvecklas på bästa tänkbara sätt, sa Magnus som i nästa andetag förklarade att han väljer Stockholm före Linköping om han skulle kunna tänka sig att satsa någonstans utanför Östergötland.

Radarparet från Linköping, kommunalråd Kristina Edlund (S) och näringslivsdirektör Pia Carlgren, gillade det som hände under dagarna på Frimurarehotellet.

– Ett perfekt tillfälle för nätverkande, men också att diskutera de utmaningar vi står inför. Tillväxten inom regionen är hög. Nu handlar det om att se till så att de arbetsgivare som är i behov av att nyrekrytera också hittar rätt, menade Carlgren.

Och fortsatte:

– Matchningen måste fungera och det gör den till viss del, men det finns också problem på området som måste lösas.

Edlund pekade i det här sammanhanget på vikten av att skapa förutsättningar för de som kan tänka sig att slå ned sina bopålar i Östergötland.

– Det handlar om bostäder, skolor och övrig social service. Många företag skriker efter personal. Kan vi hitta vägar som gör det möjligt för dem att förstärka med den kompetens som krävs kommer tillväxten att öka ytterligare.